Opening verbrandingsoven in Apetina als uitvloeisel van het bezoek van President Bouterse

6 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 06 april 2020 – De opening van de verbrandingsoven in het inheemse dorp Apetina, de eerste in het Tapanahoni gebied, is het resultaat van het bezoek van President Desire Delano Bouterse aan dit dorp in 2017. De dorpsgemeenschap kaartte toen aan dat men behoefte had aan een structurele vuilverwerking in hun dorp. Hierdoor is als onderdeel van Bouta’s Milieuplan, onder coördinatie van het Ministerie van Volksgezondheid, de 22ste verbrandingsoven geopend, zodat het vuil op een verantwoorde manier kan worden verwerkt.

Apetina is een dorp in het ressort Tapanahoni van het district Sipaliwini. De burgervader van dit ressort, August Bado zei bij de opening gisteren dat dit dorp als voorbeeld geldt voor andere leefgemeenschappen in het binnenland. “Deze leefgemeenschap is vooruitstrevend en komt met ideeën om ontwikkeling te brengen” benadrukte Bado. Het begon met het voorstel van de dorpbewoners om het vliegveld te verlengen zodat grotere vliegtuigen kunnen aankomen, voor onder andere het overvliegen van toeristen naar dit gebied. Teneinde deze belangrijke bron van inkomsten voor het dorp te garanderen, moet onder andere worden gezorgd voor een schoon milieu. Vandaar dat deze verbrandingsoven een essentiële bijdrage zal leveren hieraan. Verder is de opening van deze verbrandingsoven volgens hem, een duidelijk teken dat de President van het volk houdt. “De President kijkt ook om naar het volk in het binnenland”, haalde Bado ook nog aan.

De voorzitter van de Commissie Verbrandingsoven, Boy Guardiola haalde aan dat er nu meer ontwikkeling wordt gebracht met deze oven. De Commissie is eerder dit jaar ingesteld door de Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Deze oven zal maken dat de mensen in coöperatief verband moeten zorgdragen voor een schoon milieu, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de aanvoer van het vuil naar de verbrandingsoven. Er zijn drie mannen en drie vrouwen opgeleid die moeten zorgen dat de verbrandingsoven duurzaam moet worden bediend. Uit handen van hem, hebben de getrainden een certificaat ontvangen. Ze werden allen succes toegewenst door Guardiola. Hij spoorde het volk van Apetina aan voort te gaan om initiatieven te ondernemen die moeten leiden tot meer ontwikkeling in het dorp. “Er is potentie in Apetina” besloot Guardiola.

Hierna werden het plakkaat en naambord van de 22ste verbrandingsoven met gedeelde enthousiasme onthuld. Het lint werd voor de opening doorgeknipt door hoofkapitein Japanulu Aluhuni, waarna de oven officieel in bedrijf werd genomen ten aanschouwe van de plaatselijke bewoners. Deze oven is de eerste in de reeks van vier ovens die worden geplaatst in het Tapanahoni gebied.

-NII-