Alertheid COVID-19 bij Surinamers neemt af

6 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 06 mei 2020 – De alertheid binnen de Surinaamse samenleving ten aanzien van het COVID-19 virus is aan het afnemen. Directeur Cleopatra Jessurun, van Volksgezondheid, maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkeling. Zij benadrukt dat het verdere verloop van de situatie sterk afhangt van de mate waarin de orde en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

Verder baart de situatie aan de oostgrens van ons land nogsteeds zorgen. Dit zei directeur Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid tijdens de reguliere persconferentie van het COVID 19 Managementteam. Suriname heeft bewezen tijdig en kordaat te kunnen optreden. Hierdoor is een uitbraak van het coronavirus in het land tot nu toe voorkomen. ‘’De knop is voor nu op pauze gezet’’, verwijst de directeur naar de situatie van 0 positieve gevallen in ons land.

Ons land heeft heel vroeg, sedert januari 2020, maatregelen getroffen door mensen uit risicolanden op de airport te monitoren. Er is stipt aan contact tracing gedaan. Ook zijn mensen in verplichte quarantaine geplaatst.

De directeur roept de gemeenschap op niet te verslappen in de strijd tegen het coronavirus

-NII-