Commissie mensgebonden Wetenschappelijk onderzoek geïnstalleerd

18 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

MAANDAG 18 MEI 2020-De commissie ‘Mensgebonden Wetenschappelijk Onderzoek’ MWO is geïnstalleerd. Deze commissie heeft tot doel de directeur van Volksgezondheid te ondersteunen in het screenen van klinische en wetenschappelijk onderzoeken en onderzoekstrajecten, maar ook het promoten hiervan.
Volgens de voorzitter van de commissie Priya Gopalrai zijn de mensgebonden onderzoeken, onderzoeken waarbij de mens centraal staat. Hierbij gaat het voornamelijk om klinische en wetenschappelijk onderzoeken, waarbij ook patiënten worden meegenomen. De commissie is geïnstalleerd op woensdag 13 mei en bestaat verder uit: Deborah Stijnberg, de ondervoorzitter, Mireilla Thijm, Rohma Banwari, Awinash Karia en Sherina A Loy, die als secretaris aanzit.
Voor minister Antoine Elias van Volksgezondheid is deze commissie een heel belangrijke commissie. Dit wordt ondersteunt door de voorzitter die aangeeft dat de commissie als taak heeft de onderzoeken zodanig te structureren dat zij op de juiste wijze worden uitgevoerd, met inachtneming van alle internationale medische standaarden en normen. Deze commissie heeft weinig bekendheid in Suriname. Daarom voelt de commissie zich geroepen om meer naar buiten te komen over wie zij zijn en wat hun rol is binnen het gezondheidssysteem. Verder voelt de commissie zich namens de voorzitter ook sterk geroepen tot het terugbrengen van normen, waarden en ethiek binnen de gezondheidszorg, omdat gebleken is dat de samenleving weinig vertrouwen heeft in de gezondheidszorg van Suriname.
De klinische en wetenschappelijke onderzoeken binnen de gezondheidszorg worden niet gelimiteerd tot een bepaalde onderwijsinstelling. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat er zekere richtlijnen, voorwaarden en protocollen zijn waarbinnen de onderzoeken dienen plaats te vinden. Uit de resultaten van zulke onderzoeken kan de samenleving ook voordeel trekken, vooral wanneer het gaat om resultaatgerichte onderzoeken die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering binnen de gezondheidssector.

-MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID-