Implementatie afstandsonderwijs in versneld tempo

15 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 mei 2020 – Op 16 maart zijn 578 scholen vervroegd gesloten. Het ministerie van Onderwijs is op 17 maart begonnen om versneld afstandsonderwijs mogelijk te maken, om zo te voorkomen dat 2019-2020 een verloren schooljaar wordt. In dat kader werkt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur versneld aan het voorbereiden van de implementatie van afstandsonderwijs, zei minister Lillian Ferrier. De minister zegt, dat niet meer moet worden gedacht in schooljaren, maar in long life learning.

De minister gaf aan dat leerkrachten deze periode zouden moeten zien als een gelegenheid meer en beter te doen in deze 21ste eeuw. In het afstandsonderwijs plan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden en de capaciteiten van leerkrachten en de ouders om deel te kunnen nemen aan afstandsonderwijs. In dat kader komt de donatie van 1000 HUAWEI tablets bestemd voor de kinderen in het binnenland goed van pas.

Ons onderwijs is nog erg Nederlands gericht. Als lid van de Caricom kijken wij heel erg naar wat nodig is voor ons onderwijs, zei Ferrier. De uitdaging voor het ministerie is het bereiken van elk kind in Suriname, ook die in onze verre gebieden. Alle ICT-deskundigen binnen het onderwijs ministerie worden ingezet afstandsonderwijs mogelijk te maken, ook krijgt het ministerie assistentie van internationale organisaties.

Ferrier vraagt begrip van de samenleving dat zaken misschien niet zo snel lopen als zij dat zouden willen. Het betreft een grote organisatie waarbij 143394 GLO en VOS leerlingen het onderwijs proces moeten hervatten. Vooral de kinderen in de verre gebieden bereiken vormt een grote uitdaging. “Als ministerie gaan we ervan uit dat alles wat wordt aangeboden kwalitatief in orde moet zijn. Ook kijken wij naar de uniformiteit om verwarring bij de leringen te voorkomen.” De minister gaf verder aan dat ook aan de hygiëne faciliteiten op de scholen wordt gewerkt.

-covid- 19.sr-