LVV voert reguliere inspecties bij vissersvaartuigen

8 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

VRIJDAG 8 MEI 2020-Vissersvaartuigen die bij de Nenesteiger aan de Anton Dragtenweg aanleggen, zijn door inspecteurs van het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, geïnspecteerd. Tijdens de inspectie van heden, vrijdag 8 mei is er gelet op de lengte van de visvaartuigen, de toegestane maaswijdte van de visnetten, illegale vaartuigen en als de boothouders beschikken over een geldig keuringsbewijs. De naam en registratienummer moeten ook op de juiste manier aangebracht zijn op het vaartuig. Deze reguliere inspecties zullen op alle aanmeersteigers worden uitgevoerd.

In het verleden zijn er door de LVV-visinspecteurs vaker misstanden waargenomen waarbij onder andere enkele boothouders zich niet hielden aan de vergunningsvoorwaarden. Opmerkelijk waren de boothouders die één vergunning gebruikten voor het accommoderen van meerdere boten. Deze ontoelaatbare handeling zorgt voor een grote druk op ons visbestand.

Voor een betere controle is sinds vorig jaar 2019 de inspectie op de vissersvaartuigen, door het directoraat Visserij opgevoerd. Hierdoor tracht het ministerie ook een beter beeld te krijgen van de onregelmatigheden die zich voordoen in de visserijsector. Zowel de overheid als de vergunninghouders wensen een ordening in de sector, echter is hierbij de medewerking van de sector van groot belang. Ordening van de sector betekent dat eenieder zich moet houden aan de vastgestelde regels.

Het ministerie heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat in goed overleg met de verschillende belanghebbenden, besluiten worden genomen voor de instandhouding van onze natuurlijke visserijbronnen en het voortbestaan van de sector.
De ordening van de visserijsector is een grote uitdaging en minister Rabin Parmessar vraagt dat alle neuzen één richting wijzen. Door de betrokkenheid van alle actoren in de agrarische sector, streeft de bewindsman naar een beleid, waarbij in gemeenschappelijk overleg en betrokkenheid van alle partijen, de juiste beslissingen genomen kunnen worden ten voordele van ons land.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-