Maximaal 300 COVID-19 Noodfonds registraties per dag

20 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 20 mei 2020 – Vanaf woensdag 20 mei zullen per dag maximaal 300 personen worden geholpen bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat. Na evaluatie is gebleken dat de COVID-19 veiligheidsregels onvoldoende in acht worden genomen door de honderden mensen die zich op dag 1 en 2 zijn komen opgeven voor financiële steun vanuit het COVID-19 Noodfonds.

Het COVID-19 Noodfonds is vanaf maandag 18 mei 2020 operationeel. Er is meteen een aanvang gemaakt met de registratie van personen die als gevolg van de COVID-19 crisis een verminderd of geen inkomen hebben. In de groep die zich als eerste heeft aangemeld, zijn onder meer crafters en personen die werken in de entertainmentindustrie. Zij ontvingen na goedkeuring van hun aanvraag een goedkeuringsbewijs voor uitbetaling, welke vanaf woensdag 20 mei 2020 zal geschieden door het Ministerie van Arbeid.

Personen of categorieën personen die in aanmerking komen voor de werklozen uitkering zijn:

– Personen die vanwege de COVID-19 maatregelen zijn ontslagen door hun werkgever: SRD 1500,= per persoon, na goedkeuring;

– Personen die vanwege de COVID-19 maatregelen geen/minder werk en inkomsten hebben hun huidige baan: SRD 1500,= per persoon, na goedkeuring;

– Personen die aantoonbaar inkomstenproblemen hebben als gevolg van COVID-19: SRD 1500,= per persoon, na goedkeuring;

– Personen waar vanwege COVID-19 maatregelen het bedrijf waar zij werkzaam zijn is gesloten of gedeeltelijk is gesloten en de omzet van de onderneming aanzienlijk is gedaald: Bedrijfslening tegen zachte voorwaarden of SRD 1500,= per persoon.

Aanvraag geschiedt door het volgende te overleggen:

– ID, inclusief naam en adres, en ID-nummer (origineel en copy)

– Contract of contract beëindiging

– Bewijs van inschrijving en/of registratie van bedrijf/onderneming (origineel en copy)

– Bewijs van uitkering(en) die reeds ontvangen wordt (worden)

Registratie kan van 09.00 tot 13.00 uur, met een maximum van 300 personen per dag.

Aan allen die zich komen registreren wordt een beroep gedaan zich te houden aan de COVID-19 veiligheidsregels: handen reinigen, afstand houden, hoesten of niezen in een zakdoek/tissue of de elleboogholte. En als u griepverschijnselen heeft, blijf thuis.

De uitkering van personen die reeds vóór COVID-19 in aanmerking kwamen voor een werkloosheid uitkering, wordt voortgezet onder de geldende voorwaarden.

Voor meer informatie:

COVID-19 Noodfonds Support Center, Gongrijpstraat 51.

Telefoons: 597-8985042 / 597-8946998 en 597-8966728 / 597-8938701

Email: [email protected]

-NII-