Minister Dikan en bestuur ABPRO bereiken overeenkomst

19 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DINSDAG 19 MEI 2020-De leiding van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en het bestuur van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling (ABPRO) zijn na een bespreking op dinsdag 19 mei 2020 op het ministerie tot een vergelijk gekomen, inhoudende dat:
De bond heeft een lijst met bevorderingsachterstanden van bestuursambtenaren overhandigd aan de minister. De minister heeft toegezegd zo gauw mogelijk daaraan te zullen werken.
De minister heeft aangedrongen bij de bond om een schriftelijke reactie te geven aan de conceptbeschikking ‘Formaties, Wervingseisen, Benoembaarheid en Bevordering bestuursambtenaren’, voortvloeiende uit het ‘Reglement Loopbaanplanning Bestuursambtenaren (S.B. 2018 no. 38). De bond heeft toegezegd terstond daaraan te werken.
De bond heeft aangedrongen op een besluit van het ministerie met betrekking tot een door haar voorgestelde nieuwe loonreeks. De minister heeft in een reactie daarop medegedeeld dat er reeds een finaal concept gereed ligt, dat hij via de voorzitter, de heer Glenn Swamipersad, zal doen toekomen aan de ABPRO.
De bond heeft aangedrongen op het reactiveren van het Instituut Bestuursambtenaren Suriname (IBAS). De minister heeft de delegatie ingelicht over verregaande stappen om het IBAS te reactiveren. De Raad van Ministers heeft inmiddels een voorstel van het ministerie goedgekeurd om een consultant daarvoor aan te trekken.
De bond heeft erop gewezen dat er al geruime tijd wordt gewacht op uitvoering van het plan van het ministerie om te voorzien in uniformkleding voor de bestuursdienst. De minister heeft de delegatie gerustgesteld met de mededeling dat het plan gereed ligt en dat op dit moment alleen het geld ontbreekt.
Het bestuur van de bond heeft na afstemming met de leden besloten de acties onmiddellijk op te schorten.
De bond en het ministerie hebben besloten terug te keren aan de onderhandelingstafel en pakken hun gebruikelijke onderlinge communicatielijnen op.

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING