Oplevering nieuwe Zwartenhovenbrugstraat voor de deur

2 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 02 mei 2020 – De oplevering van het project ‘Vernieuwing riolering Zwartenhovenbrugstraat’ staat voor de deur. Op donderdag 23 april heeft aannemer Baitali N.V. een aanvang gemaakt met het aanbrengen van de toplaag. Dit zal in vier fases geschieden, waarbij steeds een weggedeelte zal worden afgesloten voor het verkeer. Hierna zal de wegbelijning plaatsvinden. Na deze werkzaamheden wordt overgegaan tot de oplevering.

Angelito del Castilho, projectmanager van Baitali NV, legt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit dat afgelopen is gestart met het aanbrengen van het tweede deel van de toplaag. De aannemer was twee weken met de werkzaamheden gestopt uit gezondheidsoverwegingen vanwege COVID-19. Het aanbrengen van de toplaag zal volgende week donderdag en vrijdag worden afgerond en wel tot het kruispunt met de dokter Sophie Redmondstraat.

De volgende stap betreft het contractuele werk, namelijk de belijning, waarvan de start is gepland voor de tweede week van mei. Daarbij zal meteen de bebording worden afgerond. Hierna zal wordfen overgestapt op het meerwerk dat de aannemer heeft meegekregen. Dit betreft het treffen van voorzieningen om de riolering van de dokter Sophie Redmondstraat op dat van de Zwartenhovenbrugstraat aan te sluiten. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk alvorens het kruispunt verhard kan worden. Hiermee wordt ook voorkomen dat er eerst verhard worden om vervolgens open te breken.

Del Castilho zegt dat het aanbrengen van de toplaag in fases geschiedt, dit omdat vanwege de verkeerssituatie de wegstrekking waar er gewerkt zal worden, zal worden afgesloten. Verder heeft dit ook te maken met het feit dat er inspectieputten in het wegdek liggen en die op de juiste hoogte moeten worden gesteld zodat ze netjes aansluiten op de asfaltlaag. Het eerste deel van de toplaag is vorige week aangebracht en wel vanuit de Gemenelandsweg tot de Drambrandersgracht. Het volgende deel loopt van Drambrandersgracht naar de Prinsenstraat, terwijl en het laatste traject loopt van de Prinsenstraat naar de dokter Sophie Redmondstraat. Dit gedeelte wordt volgende week donderdag en

vrijdag tijdelijk afgesloten. De projectmanager benadrukt dat de afsluiting alleen gedurende de werktijden zal geschieden. “Na de werktijden wordt de weg weer compleet opengesteld zodat het verkeer zich vrijelijk kan bewegen,” aldus Del Castilho.

De belijning van de straat is ingepland voor de tweede week van mei. Het ontwerp is reeds goedgekeurd door de opdrachtgever. Het wachten is op het afronden van de asfalteringswerkzaamheden zodat premarkering kan geschieden. Na de premarkering volgt het aanbrengen van de thermoplastische wegmarkering. Del Castilho benadrukt dat over niet al te lange tijd er sprake is van een compleet gerenoveerde Zwartenhovenbrugstraat. “Maar dat betekent nog niet dat het een racebaan is,” zegt hij. De projectmanager roept de samenleving op zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Er zijn volgens hem maximale snelheden aangegeven. Del Castilho: “Er wordt niets aan het toeval overgelaten om het overzichtelijk en duidelijk te maken voor de weggebruiker waar hij moet staan op de rijbaan.” De samenleving wordt opgeroepen te genieten van de parkeergelegenheden e deze op een correcte wijze te gebruiken.

-NII-