Regering blijft investeren in sociale zekerheid en duurzame ontwikkeling

25 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 25 mei 2020 – Het volk mag ook in moeilijke tijden rekenen op ondersteuning van de regering Bouterse. Alhoewel de COVID-19 crisis op een hoogst ongunstig moment voor onze economie heeft toegeslagen, is de regering erin geslaagd financiële hulp te bieden aan zwaarst getroffen groepen in de samenleving: per maand ruim 55 miljoen SRD aan belastingkorting en 97 miljoen SRD aan sociale noodhulp. Dit, naast de bestaande 127 miljoen SRD aan productie investeringen en 276 miljoen SRD aan sociale uitkeringen op maandbasis.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft het voor de zoveelste keer voor elkaar gekregen middelen te genereren ter bescherming van het Surinaamse volk. Niet slechts ten behoeve van minderdraagkrachtigen, maar ook ten behoeve van het bedrijfsleven. Conform het uitgezette beleid heeft de bewindsman steeds balans gezocht tussen besparingen en subsidies, belasting heffen en lenen, investeren in zorgsectoren en het plegen van kapitaalsinvesteringen. “Het is geen makkelijke job om alle prioriteiten tegen elkaar af te wegen en iedereen tevreden te stellen. Maar ik heb mij altijd laten leiden door het landsbelang, en wat op middellang en langtermijn het beste is voor Suriname”, aldus minister Hoefdraad.

COVID-19 steunmaatregelen
De staat levert met het verhogen van de heffingskorting als belasting verlichtende maatregel per maand circa 19 miljoen SRD in ten behoeve van ambtenaren, 2 miljoen SRD ten behoeve van SAS-zelfstandigen en 35 miljoen SRD aan loontrekkers uit de private sector. Voor wat betreft de sociale voorzieningen wordt op maandbasis het volgende uitgegeven door de staat: ruim 34 miljoen SRD aan AOV, 45 miljoen aan AKB, 10 miljoen aan financiële bijstand voor mensen met een beperking, 1 miljoen voor zwakke huishoudens, 3 miljoen aan onderstanden, en 3 miljoen aan werklozen of mensen met een verminderd inkomen als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Bestaande investeringen en subsidies
Aan kapitaalsinvesteringen wordt maandelijks uitgegeven: 21 miljoen SRD ten behoeve van landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, 21 miljoen aan de bouw van scholen en de studentencampus, 85 miljoen aan infrastructuur en ICT.
Aan bestaande sociale subsidies wordt maandelijks betaald: ongeveer 76 miljoen ten behoeve van de gezondheidszorg, 40 miljoen SRD aan onderwijssubsidies, 40 miljoen SRD aan pensioen suppleties, 43 miljoen SRD aan sociale uitkeringen, 70 miljoen aan energiesubsidies en 16 miljoen SRD aan vervoer en andere subsidies.

-Nationaal Informatie Instituut-