Suriname participeert in de 23ste Vergadering van de Ministers van Buitenlandse Zaken CARICOM

10 May 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZONDAG 10 MEI 2020Z-Minister Yldiz Pollack – Beighle heeft deelgenomen aan de “Twenty-Third Meeting of the Council for Foreign and Community Relations (COFCOR)”, welke via videoconferentie is gehouden op 7 en 8 mei jongstleden. De CARICOM-bewindslieden hebben zich gebogen over de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de buitenlandse betrekkingen, de samenwerkingsverbanden met andere partners, waaronder Engeland na het uittreden uit de Europese Unie (Brexit), Verenigde Staten van Amerika, Cuba, Europese Unie, Latijns-Amerika en Afrika, Noorwegen en Canada.
De CARICOM lidlanden hebben unaniem de waardering uitgesproken over de ondersteuning van Cuba aan de regio in de strijd tegen de COVID-19 pandemie. Suriname heeft daarbij benadrukt het belang van het opheffen van de sancties tegen Cuba, hetgeen is ondersteund door de overige lidlanden.
Met betrekking tot de impact van de COVID-19 pandemie op de buitenlandse betrekkingen, heeft Suriname de aandacht gevraagd voor het feit dat alle landen toegang moeten hebben tot de broodnodige medische apparatuur en verbruiksartikelen om deze uiteindelijk in te zetten in de strijd tegen COVID-19. Om de crisis efficiënt en effectief te kunnen aanpakken heeft de CARICOM een voorstel ingediend bij de internationale financiële instellingen en wereldleiders voor zachte leningen en kwijtschelding van schulden.
De vergadering heeft erop aangedrongen dat de CARICOM haar belangen c.q. standpunten op internationale fora gecoördineerd doet plaatsvinden, in het bijzonder wanneer het gaat om gevoelige sociale kwesties. Suriname heeft in dit kader voorgesteld om de groep van CARICOM Ambassadeurs gevestigd bij de Verenigde Naties te New York hiervoor te mandateren.
De Minister deed tenslotte een oproep aan haar collega’s om namens CARICOM een waarnemersmissie te zenden naar ons land in het kader van de aankomende verkiezingen op 25 mei.
-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-