Belangengroepen denken mee hoe te komen tot “nieuw normaal”

19 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

VRIJDAG 19 JUNI 2020-Het COVID-19 Managementteam wil voorkomen dat groepen in de samenleving onnodig lijden onder de maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van COVID-19 te beheersen. “Daarom praat het COVID-19 Managementteam regelmatig met verschillende organisaties”, zegt majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid en lid van het COVID-19 Managementteam tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van 17 juni 2020.
Tijdens deze brainstormsessies worden maatregelen besproken die genomen moeten worden om te kunnen wennen aan het “nieuw normaal” leven met COVID-19. In dat kader is op woensdag 17 juni 2020 van gedachten gewisseld met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Voortaan zal er wekelijks worden gesproken met de VSB over specifieke zaken binnen deze sector, “zodat er op maat gesneden oplossingen worden genomen voor de verschillende groepen. De kennis en kunde van de VSB zal worden ingezet”, zegt majoor Babel.
Naast met de VSB is er ook met de Medische Zending en de VIDS vergaderd. Het COVID-19 Managementteam streeft ernaar vrijdag een bezoek te brengen aan het Sipaliwini Savanna gebied in het zuidelijk deel van Suriname.
Verder gaf Babel aan dat het nog steeds illegaal is de rivier over te steken naar een van onze buurlanden of omgekeerd. Surinamers mogen zich wel op de rivieren bewegen van het zuiden naar het noorden en omgekeerd. Het managementteam tracht zoveel als mogelijk economische activiteiten toe te laten. Belangrijk is dat de bedrijven de nodige papieren kunnen overleggen.
Alle nutsbedrijven en andere essentiële diensten, waaronder bankinstellingen worden gevraagd zoveel als mogelijk dienstbaar te blijven aan het publiek, onder voorbehoud van de COVID-19 maatregelen.
HET COVID MANAGEMENT TEAM –