CRECHES EN PEUTERSCHOLEN OPENEN DEUREN WEER

27 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZATERDAG27 JUNI 2020-Zowel overheids- en particuliere crèches en peuterscholen zullen op maandag 6 juli hun deuren weer openen. Deze mededeling deed directeur Angela Salmo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting op de reguliere COVID-19 persconferentie van vrijdag 29 juni 2020. Net zoals voor de residentiële opvanginstellingen, gelden er ook voor de crèches en peuterscholen protocollen, waaraan men zich dient te houden dient te houden.
In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders/verzorgers en de medewerkers. Dit protocol vormt het kader voor instellingen, waarbinnen zij de maatregelen en acties in een specifiek protocol op locatie kunnen uitwerken, verder concretiseren en communiceren naar ouders (en indien mogelijk kinderen).
Voor ouders en verzorgers geldt dat zij bij het afzetten en ophalen van hun kind(eren) een neus-mondbedekking op hebben, 1½ – 2 meter afstand van elkaar houden bij de ingang van de crèche en/of peuterschool. Handen schudden en omhelzingen zijn ook niet toegestaan.
Kinderen met de volgende klachten mogen niet naar de oppas of peuterschool: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging van de lichaamstemperatuur boven 38 graden Celsius. Zij mogen pas weer naar de opvang als zij binnen 24 uur geen klachten meer hebben. Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, dient het kind ook thuis gehouden te worden. Directeur Salmo adviseert ook regelmatig afstemmen met de leiding van de crèche en/of peuterschool.
Directeur Salmo roept de 60 houders van de crèches en peuterscholen, die nog geen COVID-19 financiële steun hebben ontvangen, op om zich op maandag 29 juni 2020 tussen 10:00 uur en 16:00 uur aan te melden bij het Bureau Opvanginstellingen. Daar zullen zij het protocol alsook de instructies ontvangen. De overige ruim 200 houders van crèches en/of peuterscholen worden opgeroepen om zich op dinsdag 30 juni, donderdag 2 juli of vrijdag 3 juli 2020 zich voor hetzelfde aan te melden bij het Bureau Opvanginstellingen, telkens van 08:00 uur tot 13:00 uur. Ook zij die het protocol van de residentiële opvanginstellingen nog niet in hun mailbox hebben ontvangen, worden opgeroepen zich op de drie laatstgenoemde dagen op het aangegeven tijdstip aan te melden, eveneens bij het Bureau Opvanginstellingen.
HET COVID-19 MANAGEMENT TEAM –