Duidelijkheid in kwestie skalians op de Marowijne Rivier

20 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZATERADAG 20 JUNI 2020-Op de COVID-persbriefing van woensdag 17 juni 2020 heeft majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, een vraag met betrekking tot de activiteiten van de Skalians op de Marowijne Rivier beantwoord. Dit heeft voor veel commotie gezorgd onder de samenleving en tussen Suriname en Frankrijk. De indruk wordt gewekt alsof er groenlicht is gegeven tot herstart van de skalian operatie. Voor de goede orde is het belangrijk dat met klem wordt benadrukt dat majoor Babel in de beantwoording heeft aangegeven dat binnen de operatie ‘Drin Dresi Wakti Siki’ er geen instructies zijn om de activiteiten op de skalians te stoppen.

Activiteiten van bedrijven die bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname, worden zo min als mogelijk stopgezet dan wel gestagneerd, zolang deze organisaties voldoen aan de vereisten, zoals een geldige exploitatievergunning. Dat de skalians het milieu vervuilen en zorgen voor een onveilige situatie voor flora en fauna is bekend. Echter komt het optreden tegen skalian houders niet voor in de consignes van eerdergenoemde operatie.

Het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) betreurt dat de uiteenzetting gedaan door majoor Babel voor verwarring heeft gezorgd en allicht het idee gewekt zal hebben dat skalian houders zonder enige voorwaarden hun exploitatie mogen voortzetten of dat het NCMT het niet nauw neemt met het milieu. Nogmaals wenst het NCMT te benadrukken dat slechts operaties die plaatsvinden onder een geldige vergunning, hun activiteiten mogen voortzetten tijdens deze crisis.

NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-