Hervatting verstrekking COVID-19 ondersteuningspakketten op 19 juni

17 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 juni 2020 – De verstrekking van COVID-19 ondersteuningspakketten op de verschillende distributie locaties wordt op 19 juni 2020 wederom hervat. Deze informatie heeft directeur Angela Salmo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting tijdens de COVID-19 persconferentie van 16 juni 2020 kenbaar gemaakt. De verstrekking is gisteren stopgezet, vanwege chaotische toestanden bij de verschillende distributie locaties. De directeur heeft haar dankbaarheid geuit aan eenieder die de instanties hebben voorzien van adviezen en ideeën.

Tijdens haar toespraak heeft zij iedere burger op het hart gedrukt om zich te houden aan de COVID-19 regels op de distributielocaties. Ook is gevraagd om inhumaan gedrag achterwege te laten en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de orde. “Niet luisteren naar de instructies die worden gegeven ter plekke de locaties werkt stressend, demotiverend.

Het wekt angst. Het wekt onzekerheid om grote massa’s mensen bij elkaar te hebben die niet luisteren om afstand te houden van elkaar en om rijen te vormen. Er zijn veel mensen komen opdagen, die zich niet hadden geregistreerd. Dit heeft

ervoor gezorgd dat het veel drukker is geworden, dan verwacht werd. Deze mensen hadden vaak een dominerende houding naar de medewerkers. Dat was niet fijn te ervaren.” Aan de personen die op onrechtmatige manier meerdere pakketten op meerdere locaties hebben opgehaald doet zij het beroep dat achterwege te laten. “U benadeeld met dat gedrag een andere die het even hard als u nodig heeft. Als wij egoïstisch gaan doen, dan komen we geen stap verder.”

Na evaluatie is besloten:

Het verschaffen van voedselpakketten aan groepen, organisaties, dorpsgemeenschappen gaat gewoon door vandaag, morgen en donderdag. Indien er organisaties zijn, die zich nog niet hebben aangemeld, kan dat alsnog.

Vrijdag 19 juni 2020 worden de individuele distributie van pakketten voor personen met de letters P, Q, R, S alsmede de groep die nog voor maandag moeten ontvangen.

De mensen van vandaag, komen dinsdag 23 juni aan de beurt en de groep van donderdag komt donderdag 25 juni aan de beurt.

Tijdens haar toespraak is de directeur ingegaan op wat onder andere verkeerd is gegaan. Zij heeft de volgende opsomming gepresenteerd:

Personen hebben niet geluisterd naar de officiële berichten vanuit de media.

Ook werd niet geluisterd naar de instructies die op de distributieplekken zijn gegeven, vooral t.a.v. gezondheid- en veiligheidsaspecten.

De groep geregistreerde was klein en de groep die zich niet had geregistreerd was groot en domineerden op alle plekken.

Personen hebben veelal geen gebruik gemaakt van de distributieplekken die dichtbij hun woonadressen zijn.

Verder is gebleken dat woonadressen die door werden gegeven niet kloppen en dat mensen met meerdere ID-kaarten en familieboeken komen.

Vervalsing van de bonnen met nummers en het aantal pakketten dat men eigenlijk moest ontvangen.

Technologie welke ons in de steek heeft gelaten, dus moesten wij handmatig doorgaan.

Te weinig distributielocaties.

Het laat ontvangen van de pakketten.

Zwangere vrouwen, mensen met een beperking, mensen die een zware operatie achter de rug hebben, senioren moesten in de rij staan. Dit terwijl geliefden of vrienden thuis waren of in de auto bleven.

-NII-