Kick-off project Gender gerelateerd geweld, interventies als reactie op Covid-19

26 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

VRIJDAG 26 JUNI 2020-De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus heeft op verschillende manieren gevolgen op onze samenleving en ontregelt het publieke leven op een ingrijpende wijze. De voorzorgsmaatregelen om de pandemie te bedwingen kunnen van velerlei aard zijn. Sommige van die noodzakelijke maatregelen zijn zelfs desastreus voor bepaalde groepen mensen. De minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike Noersalim heeft in dit kader op Orange Day, donderdag 25 juni, de aftrap gedaan van het project ‘Gender Based Violence, interventions in response to Covid-19 measure’ via een ZOOM-meeting. Het project heeft als doel het ontwikkelen van een ondersteuningssysteem (referral pathway) waar slachtoffers terecht kunnen voor alle informatie met betrekking tot het zoeken van hulp. Dit project is in elkaar gezet in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Development Programme (UNDP) en het ministerie van Justitie en Politie.
De “lock down” maatregel waarbij mensen verplicht worden om voor hun eigen veiligheid thuis te blijven heeft onder ander als gevolg dat het aantal gevallen van Huiselijk Geweld wereldwijd is toegenomen. Uit een verklaring van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, blijkt dat het aantal gevallen van huiselijk geweld in Brazilië tijdens de lock down met 50% is toegenomen. In Argentinië was sedert de instelling van de quarantaine de toename 60%. Ook door Europese landen worden dergelijke meldingen gedaan. “Suriname werkt er hard aan om de cijfers die vanuit diverse kanalen worden verzameld bij elkaar te brengen, te analyseren en van betekenis te voorzien. Hoewel dat proces nog niet is afgerond, kunnen wij stellen dat het niet overdreven is om aan te nemen dat ook wij te maken hebben met een toename van huiselijk geweld”, aldus Noersalim. Hoewel de cijfers formeel nog niet bekend zijn, neemt volgens hem niet weg dat huiselijk geweld in Suriname, nu met Covid-19 ook is toegenomen. “Een recent artikel uit een van de dagbladen met de kop “Toename gezinsconflicten in coronatijd” spoort ons aan tot toenemende alertheid. Het is bij eenieder ook bekend dat juist de meest kwetsbaren het meest getroffen worden”, zegt de minister. Nu de pandemie zich in lage- en middeninkomenslanden versnelt, maakt de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zich vooral zorgen over de impact ervan op mensen die al moeite hebben om toegang te krijgen tot gezondheidsdiensten – vaak vrouwen, kinderen en adolescenten.
De Biza-minister geeft aan dat er drie maanden is uitgetrokken om het project af te ronden. De financiële middelen voor dit project komt uit het EnGenDer-programma, die verkregen zijn uit het Canada Fonds. Het gaat om een bedrag van US-dollar 25.000. Gedurende het hele proces van de totstandkoming van dit project hebben de betrokkenen elkaar niet of nauwelijks face to face gesproken. Alle overlegmomenten vonden digitaal plaats, telefonisch, per email en via ZOOM. Noersalim bedankte de vertegenwoordigers van de UNFPA, UNDP, Canada Fonds, het ministerie van Justitie en Politie en Biza voor hun inzet om dit project gerealiseerd te krijgen.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-