ONDERSTEUNING COMMUNICATIE BOG DOOR CROWDFUNDING

13 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZATERDAG 13 JUNI 2020– Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg is continu in dialoog met de samenleving om de kwaliteit van hun gezondheid te verhogen. Het BOG erkent de ongemakken die deze situatie met zich meebrengt. Ook het BOG staat voor een enorme uitdaging. En roept de samenleving op in dialoog te blijven met de autoriteiten, die er alles aan doen om de ontstane situatie het hoofd te bieden. Door in dialoog met elkaar te blijven, ontstaat er meer begrip voor elkaar. Alle partijen zetten zich continu extra in om de juiste ondersteuning te bieden aan de samenleving. De informatieverstrekking over het virus en de gevolgen voor de volksgezondheid zijn vanaf maart, toen het corona virus, haar intrede deed in het land, meteen geïntensiveerd. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) werkt nauw samen met het BOG om de communicatie richting de burgers te optimaliseren. Deze intensieve samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er een #feticorona campagne is ontwikkeld, ook voor specifieke groepen in de samenleving. CCPR is aan de slag gegaan en heeft vervolgens een crowdfunding actie geïnitieerd in samenwerking met Becoming You Nederland om financiele middelen te verwerven. Op donderdag 11 juni was het streefbedrag van EUR 2500 bereikt. Een enorme mijlpaal die ervoor zorgt dat de communicatie richting de burgers kan worden opgevoerd. “Door juist nu een bijdrage te leveren aan ons moederland, dragen wij actief bij aan een gezonde en veilige toekomst.” – Clarence Creebsburg van Becoming you Nederland. CCPR, Becoming You en BOG zijn zeer erkentelijk voor de donaties die er zijn gedaan door onze diaspora broeders en zusters in Nederland. Minouche Bromet, Directeur BOG, zegt het volgende: “Het geeft ons moed om door te gaan met het werk dat er dagelijks wordt verzet en biedt vooruitzichten om intensiever met de samenleving te communiceren.” Deze campagne zorgt ervoor dat de participatie vanuit de samenleving mogelijk wordt gemaakt en de zorgpunten voldoende zichtbaar worden voor de autoriteiten. “De nationale maatregelen zijn geen straf, maar moeten ons in leven houden en ervoor zorgen dat wij de verdere verspreiding voorkomen. Effectieve communicatie afgestemd op de doelgroepen speelt hierbij een cruciale rol. Communicatie is het begrijpen, horen, zien, voelen en bovenal het verbinden van elkaar, zeker in deze periode” zegt Angela van der Kooye, voorzitter CCPR. Ook de stakeholders, zoals Rotary Suriname en de sponsoren die het BOG ondersteunen, leveren een enorme bijdrage. De ontstane Covid-19 situatie is een zorgpunt voor elke Surinamer en alleen samen kan de verdere verspreiding worden voorkomen.
De #feticorona campagne is inmiddels gestart. En de samenleving zal via de media en social media kanalen op de hoogte worden gehouden. Lek fa we taki, lobi yu srefi fu #feticorona.
Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg-