Richtlijnen om overdracht COVID-19 onder inheemse, afro-afstammelingen te verminderen

10 June 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 10 juni 2020 – De Pan American Health Organization heeft een gids gepubliceerd met aanbevelingen over maatregelen om de overdracht van COVID-19 onder Inheemse bevolkingsgroepen, Afro-afstammelingen en andere etnische groepen te verminderen. Deze zijn gericht op het bevorderen van hygiëne, sociale afstand en het verbeteren van de toegang tot basisgezondheidsdiensten in hun gemeenschappen.

In de PAHO-richtlijnen wordt opgemerkt, dat deze groepen met bijzondere uitdagingen worden geconfronteerd, zoals hogere armoedeniveaus, een gebrek aan toegang tot bepaalde basisdiensten zoals water en sanitaire voorzieningen, en culturele barrières, waaronder taalbarrières. Andere factoren die hun kwetsbaarheid kunnen vergroten, zijn onder meer toegangsbarrières voor gezondheidszorg, een hogere prevalentie van chronische ziekten, minder toegang tot sociale vangnetten, wantrouwen veroorzaakt door een geschiedenis van racisme en een hoog niveau van informele arbeid onder leden van deze gemeenschappen.

De impact van de COVID-19-pandemie bij Inheemse volkeren en Afro-afstammelingen, die over het algemeen ver van de gezondheidsdiensten wonen, “kan worden verzacht als deze groepen vanaf het begin deelnemen aan een besluit dat hun gezondheid beïnvloedt en, met steun van de gezondheidssector, preventiemaatregelen omarmen en verbinding maken met het netwerk van gezondheidsdiensten, als COVID-19 hun territoria beïnvloedt,” zegt het PAHO-document.

Zo zijn er in het Amazonebekken Inheemse bevolkingsgroepen in meer dan 2400 gebieden en 800 gemeenschappen, waarvan er ongeveer 200 in vrijwillig isolement leven. “Gedocumenteerde gezondheidsproblemen bij deze populaties zijn onder meer tuberculose, malaria en door vaccinatie te voorkomen ziekten zoals mazelen en gele koorts. Dit wordt nog verergerd door voedselonzekerheid, die 85% van de bevolking treft, en een gebrek aan water en sanitaire voorzieningen, ” merkt de leidraad op.

De redenen dat etnische groepen mogelijk een hoger risico lopen om COVID-19 aan te gaan, zijn onder meer belemmeringen voor het toepassen van bepaalde basishygiënepraktijken, zoals handen wassen als er geen water en zeep is, en moeite met het beoefenen van sociale afstand, wat misschien niet cultureel aanvaardbaar of praktisch is. “Deze problemen moeten worden opgelost door maatregelen die worden gepromoot vanuit het perspectief van Inheemse volkeren of Afro-afstammelingen, met steun van de gezondheidssector en / of andere sectoren die betrokken zijn bij het voorzien in prioritaire behoeften zoals zeep voor handwas,” voegt het document eraan toe.

Een andere uitdaging voor deze gemeenschappen is het gebrek aan toegang tot cultureel geschikte, kwalitatief hoogwaardige basisdiensten die in staat zijn om potentiële COVID-19-gevallen in deze populaties te beheren. PAHO beveelt aan, dat zorg voor COVID-19 inclusief moet zijn en dat gezondheidswerkers in Inheemse en Afro-afstammelingen gemeenschappen acties moeten coördineren met gemeenschapsleiders om alle noodzakelijke informatie aan de gemeenschappen door te geven.

Het PAHO-document bevat aanbevelingen voor inheemse groepen, Afro-afstammelingen en andere etnische groepen, voor hun gemeenschapsleiders, regeringen en gezondheidspersoneel. In dit verband suggereert het dat regeringen de mogelijkheden voor participatie en dialoog moeten bevorderen, niet alleen om de directe effecten van COVID-19 op te vangen, maar ook om de post-noodfase aan te pakken, die ook economisch en sociaal herstel moet omvatten.

De gids van PAHO suggereert, dat het belangrijk is om ‘ervoor te zorgen, dat alle gezinsleden weten wat ze moeten doen als iemand in het gezin COVID-19 krijgt en welke specifieke ondersteuning ze moeten bieden. “Houd er rekening mee dat in sommige gemeenschappen het westerse concept van ‘huishouden’ vaak niet van toepassing is, waarbij ‘huishoudens’ bestaan uit de uitgebreide familie, die de gemeenschap als geheel vertegenwoordigt,” zegt de PAHO-gids.

Communicatie is ook van cruciaal belang bij het bereiken van etnische groepen, en gezondheidsautoriteiten moeten informatie verstrekken in inheemse talen, met waar mogelijk cultureel geschikte berichten met symbolen en afbeeldingen, gevalideerd door de gemeenschap, zegt de gids.

Het voegt eraan toe, dat bij elke maatregel die regeringen nemen rekening moet worden gehouden met de culturele realiteit van die groepen, en schetst de noodzaak van maatregelen om deze gebieden te beschermen, zoals acties om drinkwater, zeep en ontsmettingsmiddelen te verstrekken, evenals voedsel en andere basisbehoeften.

Met betrekking tot het juiste beheer van dode lichamen in de context van COVID-19, merkt het document op, dat het belangrijk is om nationale protocollen en richtlijnen te volgen met specifieke antwoorden die veilig, waardig, cultureel aanvaardbaar en aangepast zijn aan de tradities en gebruiken van de Inheemse bevolking, Afro-afstammelingen en andere etnische groepen, rekening houdend met de PAHO / WHO-aanbevelingen over het beheer van dode lichamen.

-NII-