AFRONDING SCHOOLJAAR 2019-2020 IN VOLLE GANG

8 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

WOENSDAG 8 JULI 2020-De laatste hand wordt gelegd om het schooljaar 2019/2020 goed af te sluiten. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt degelijk rekening gehouden met de leerlingen om hen een reële kans te geven het schooljaar af te ronden en in het bezit te zijn van een diploma.
Ook bij de lagere leerjaren worden de nodige voorbereiding getroffen, evaluaties worden gepleegd en leerlingen worden opgeroepen, met inachtneming van de COVID-maatregelen, op school te komen om cijfers te bespreken om te kijken of zij het gehaald hebben. Deze informatie gaf de directeur van het ministerie, Natasia Bennanon, tijdens de COVID-19 persconferentie.
Voor wat betreft leerlingen van de toets- en examenklassen, zullen die een afrondingsexamen moeten afleggen om het diploma te behalen. De organisatie en het opstellen van de toetsen en examens ligt in handen van het Examenbureau. Dit bureau is de instantie die belast is met toetsen en examens binnen het onderwijs. Momenteel is het opstellen van de toetsen en examens in de afrondende fase.

HET COVID-19 MANAGEMENT TEAM –