DC collectief blikt terug op succesrelatie met Dikan

15 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

WOENSDAG 15 JULI 2020-“Ik heb de werkrelatie ervaren als een succes. Van hieruit wil ik u bedanken voor de goede werkrelatie,” aldus Margaratha Malontie, Deken van de Districtscommissarissen, mede namens alle districtscommissarissen (dc’s) tegen minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De minister had op dinsdag 14 juli 2020 zijn laatste DC Collectief te gast in Groningen (Saramacca). De vergadering stond in het teken van de beëindiging van de ambtstermijn van Dikan in het kader van de machtswisseling deze week. De bewindsman heeft aan de vooravond van zijn vertrek dank uitgebracht voor de ondersteuning die hij heeft ervaren. Daarnaast heeft hij begrip gevraagd en excuses gemaakt bij het korps voor beslissingen die soms tegen de verwachting van dc’s heeft genomen.
Malontie zei dat de samenwerking tussen de dc’s en de minister en zijn staf altijd heeft plaatsgevonden in een sfeer van respect en professionaliteit. In haar rol als nestor had ze een bijzondere uitdaging om de wensen en grieven van de dc’s bespreekbaar te maken bij de regering. Ze heeft de indruk dat de dc’s vaak de indruk hebben gehad dat zij niet hard genoeg haar best deed. Op deze laatste ontmoeting, onder het aftredend regiem, zei ze altijd alles te hebben gedaan wat in haar vermogen lag. Er zijn veel plannen gemaakt en er was veel goede wil, maar het ontbreken van financiële middelen heeft het heel moeilijk gemaakt. Behalve de collectieve boodschap via Malontie, hebben verschillende dc’s de minister ook persoonlijk bedankt voor de manier waarop hij richting heeft gegeven aan het ministerie, zijn coaching van het team van dc’s en zijn open oor.
Wilco Finisie, directeur Regionale Ontwikkeling, hoopt dat er in de toekomst meer ruimte zal bestaan voor de dc’s om te werken en dat er meer wordt geregeld om hun werk te laten vlotten. “Dan pas zal het instituut van dc tot volle wasdom komen,” aldus Finisie. Hij gelooft er elk geval in dat er de afgelopen vijf jaar een goed fundament is gelegd voor degenen die aanstonds overnemen. Er zijn een reeks zaken gerealiseerd waar verschillende regeringen decennialang over hebben gedaan. Hoewel het werk over hobbels is gegaan, is de directeur blij dat dat de relatie nooit negatief heeft beïnvloed. Hij zei ‘sorry’ voor elke keer dat hij misschien iets heeft gezegd of gedaan waarmee hij eventueel een dc heeft gekwetst.
“You did a great job. I am proud of you,” aldus de bewindsman in zijn boodschap. Hij heeft In de successen van het departement en de dc’s toegeschreven aan de werklust, onderling respect en teamgeest die aan de dag is gelegd. Hij zei dat de dc’s met trots kunnen terugkijken op wat er samen is neergezet. “Mensen kunnen van inzichten verschillen. Maar wie ook na u komt, laat niemand aanleiding vinden om te zeggen dat u niet hebt gewerkt”, ze hij. Dikan blikt tevreden terug op de geëtaleerde eenheid en de waardering voor overleg in het team. Ook hij heeft veel geleerd van de dc’s.
“Zonder uw steun had in dit werk niet kunnen doen. U hebt mij in alle districten waardig ontvangen. Hartelijk dank,” zei hij aan het eind. De bewindsman heeft het DC Collectief sinds zijn aantreden in 2015 gehanteerd als een regulier platform om met de dc’s van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden, aandachtspunten en knelpunten, en zowel collectieve als specifieke actualiteiten in de districten.
Gastheer Sarwankoemar Ramai (dc Saramacca) en zijn team hebben als dank en waardering voor zijn manier van leiding geven en alles wat ze van hem hebben geleerd, een aarden kruik geschonken aan minister Dikan.

-MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING –