Dr en rr landelijk op volle sterkte

10 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

VRIJDAG 10 JULI 2020-Met de beëdiging van de districtsraden (dr) en ressortraden (rr) van Paramaribo en Sipaliwini heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) dit traject geheel afgerond. Beide raden zijn nu voltallig en functioneel. De laatste in de serie van beëdigingen was op vrijdag 10 juli 2020 in het Nesty Indoor Stadion (NIS). De dr-leden van Paramaribo (21) en Sipaliwini (11) hebben bij die gelegenheid de eed of belofte afgelegd in handen van RO-minister Edgar Dikan. Dr-leden die om uiteenlopende redenen afwezig waren bij de plechtigheid in hun district, zijn tijdens de sessie in het NIS onder ede gesteld. Aansluitend op de ceremonie van de dr-leden hebben de rr-leden van Paramaribo (200) en Sipaliwini (64) beëdigd door de districtscommissarissen van deze districten.
In zijn toespraak heeft minister Dikan de leden opgeroepen zichtbaarder te zijn binnen de samenleving. Een welbekende klacht vanuit de samenleving is dat men niet weet wie de dr en rr van een bepaald district zijn. Het dr-lid is aldus de minister het hoogste politiek bestuurlijk orgaan van het district. Hierbij vervult hij/zij een heel belangrijke rol binnen het decentralisatieproces. “U moet uw district goed kennen en nagaan wat de respectievelijke potenties zijn binnen uw district. Paramaribo en Sipaliwini behoren in dit kader tot een van de uitdagende districten. Sipaliwini qua grote en Paramaribo qua bevolkingsdichtheid. Toch wordt van u verwacht dat u het werk naar behoren verricht”.
Minister Dikan spoorde de raden dan ook aan gebruik te maken van de Burger Informatie Centra (BIC) van de commissariaten. ‘Treedt u meer naar buiten en laat de samenleving weten waarmee u bezig bent. De rr-leden moeten hun ressorten goed kennen, issues doorspelen aan de dr-leden, die de informatie verder moeten doorspelen naar de DNA leden van dat district. Alleen zo kunnen bepaalde issues met betrekking tot jouw district worden opgenomen op de Nationale Agenda en worden meegenomen in het Nationaal Ontwikkelingsplan van de regering. Wanneer de samenleving tenslotte ziet dat de zaken die zij hebben aangekaart daadwerkelijk de nodige aandacht krijgen en worden aangepakt, zal zij ook meer geloof hebben in het systeem”, aldus minister Dikan.
Alle gekozen leden op beide niveaus in alle districten zijn toegelaten tot de raden, nadat hun geloofsbrieven waren onderzocht en goed bevonden.
-MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING –