Medische zending met grote missie naar oosten

12 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 12 juli 2020-De Medische Zending Primary Health Care Suriname vertrekt zondag met een grote missie naar het oosten van Suriname. Zo laat directeur Herman Jintie optekenen tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie op vrijdag 10 juli 2020. De missie zal Stoelmanseiland aandoen en het heel gebied uitkammen. Directeur Jintie: “We gaan richting benedenwaarts tot Langatabiki, waar we ook een aantal gevallen verwachten. We gaan richting bovenwaarts naar de eilandjes rondom Stoelmanseiland en we gaan de hele Tapanahony afkammen om te kijken of er mensen zijn met verschijnselen.” De MZ-directeur zegt dat de MZ-poliklinieken in place zijn en de dagelijkse monitoring doen. Echter, dit soort grote missies zorgen ervoor dat hele dorpen meegenomen kunnen worden. MZ heeft het personeel hiervoor en zal 4 a 5 dagen in het gebied zijn om zo een groot assessment te maken. “We zijn bijzonder vereerd dat we dat mogen doen, ook onze mensen lopen gevaar,” aldus directeur Jintie, die aangeeft dat de afgelopen tijden ook personeelsleden van MZ positief getest zijn op COVID-19. Zij maken het momenteel heel goed. De MZ-functionaris benadrukt dat het gevaar aanwezig is, omdat MZ deel is van de gemeenschap. “We komen er niet onderuit en ook onze mensen zijn blootgesteld aan dit virus.”
MZ concentreert zich in het oosten op twee gebieden, te weten de stabiele populaties en de mobiele populaties. De stabiele populaties zijn de dorpsgemeenschappen in ons binnenland. Vorige maand was er een epidemiologische missie naar het Lawagebied en het Tapanahonygebied, waarbij er 17 positieve gevallen waren geïdentificeerd in verschillende dorpen en leefgemeenschappen. Directeur Jintie zegt dat MZ de afgelopen tijden met de monitoring bezig is geweest. Van de 17 positieve gevallen hebben drie zich ontwikkeld tot ernstige gevallen. Zij zijn getransporteerd Paramaribo en volgens de MZ-directeur maken deze mensen het goed. “Twee zijn inmiddels ontslagen en een wordt een dezer dagen ontslagen. Voor de rest maken de mensen in het gebied het heel goed.”
De tweede missie betreft die naar de Braziliaanse gemeenschap Antonio do Brinco. Dit nadat de Fransen hadden gerapporteerd dat er positieven uit Maripasoela waren. Op basis daarvan is er toen een epidemiologische missie in samenspraak met andere actoren voorbereid en gestuurd naar Antonio do Brinco vlak tegenover Maripasoela. Daar waren na de eerste missie een flink aantal positieven geïdentificeerd. Na de tweede missie werd gerapporteerd dat de gevallen die er waren niet veel ernstiger zijn geworden. Volgens directeur Jintie is er een artsenteam geweest, die wel positieve gevallen heeft geconstateerd. Echter betreft het mensen met milde verschijnselen en geen ernstige gevallen. Deze mensen zijn niet getest. MZ heeft de situatie wel voor een week gemonitord. Het team is gisteren teruggekeerd en niemand hoefde getest te worden. Het ligt in de bedoeling van MZ om heel spoedig terug te gaan voor de monitoring, die momenteel vanuit locatie gebeurt.
nii-