Minister Biza legt werkbezoeken af

29 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

WOENSDAG 29 JULI 2020-De Minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft samen met zijn staf oriëntatie- en kennismakingsbezoeken gebracht aan de diverse afdelingen die ressorteren onder het ministerie. De bewindsman beet de spits af bij de Kustwacht Suriname, alwaar hij heel hartelijk werd ontvangen door gezagvoerder kolonel Jerry Slijngaard en de personeelsleden. Kolonel Slijngaard pleitte voor de rechtszekerheid van zijn personeel, waarbij intussen reeds een nieuwe salarisreeks op tafel ligt.

Vervolgens bracht de ambtsdrager een bezoek aan het onderdirectoraat personeelsbeleid en de afdeling Communicatie Unit gevestigd aan de Grote Combéweg. Van hieruit vervolgde de delegatie zich naar de afdelingen Centrale Personeelsadministratie en Vorming & Opleiding. Gebruik makend van de gelegenheid, werd hij gelijk geïnformeerd over de diverse problemen op de verschillende afdelingen van het ontbreken van airconditioning tot materiaal en of apparatuur en de ontbrekende voorzieningen in de gehuurde panden, waar de afdelingen zijn ondergebracht.

Als laatst werd het Nationaal Archief Suriname (NAS) aangedaan. Hier werd de delegatie heel warm ontvangen, waarbij hij gelijk een korte presentatie kreeg voorgeschoteld over de werkzaamheden van het NAS, door ’s lands archivaris Rita Tjien Fooh. Tevens werd ook de aandacht gevraagd voor een tal van zaken, waarmee dit directoraat kampt.

Somohardjo gaf aan dat hij het belangrijk acht om als nieuwe minister te weten wat de problemen zijn op de werkvloer en hoe het is gesteld met de werknemers. Dit sluit ook geheel aan op het regeerprogramma van het kabinet Santokhi-Brunswijk, waarbij er in deze eerste fase op elk ministerie een evaluatie gemaakt moet worden. Voorts geeft hij aan dat al deze zaken zijn aandacht heeft en dat hij er gauw werk van zal maken, zodat de werksituatie positief verandert en hij gezamenlijk met de ambtenaren geleidelijk kan gaan naar een betere dienstverlening.

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-