Mz en franse counterpart maken verdere afspraken

12 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 12 juli 2020-Medische Zending Primary Health Care Suriname en haar Franse counterpart hebben verdere afspraken gemaakt in de gezamenlijke aanpak van COVID-19 in de grensgebieden van Suriname en Franse-Guyana. Directeur Herman Jintie zegt dat het gaat om afspraken boven die welke de twee partijen eerder al hadden gemaakt. De vertegenwoordigers van MZ en de Fransen hebben elkaar op donderdag 9 juli 2020 gesproken. Tijdens deze meeting hebben de Fransen, die ook missies uitvoeren in hun grensgebieden aan de Surinaamse gesprekpartner gerapporteerd dat er een toename is van het aantal positieve gevallen aan de Franse kant, waarbij Maripasoela, Granssanti en Apatoe genoemd zijn. Dat betekent, aldus directeur Jintie, dat zij over de gehele lengte van de rivier gevallen hebben geïdentificeerd. De Fransen hebben 21 nieuwe gevallen gerapporteerd in deze gebieden. Volgens directeur Jintie zijn de missies van het westerbuurland continu bezig met de monitoring aan hun kant.
De twee partijen hebben afgesproken om zoveel als mogelijk gezamenlijk op te treden. Het gaat dan niet zozeer om het gezamenlijk optrekken, aangezien de grensrivier gesloten is en de teams elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten. Directeur Jintie zegt dat geprobeerd zal worden om elkaar via de digitale middelen en mogelijkheden van informatie te voorzien. Het gezamenlijk optrekken zit hem er meer in, dat de teams gezamenlijk naar hun grensgebieden gaan en real life informatie met elkaar uitwisselen.
Een van de knelpunten die besproken is is het feit dat mensen uit het gebied naar de Fransen gaan om getest te worden, maar dat die informatie niet gelijk met MZ gedeeld wordt. Hierdoor komt het voor dat dezelfde personen nog eens getest worden wanneer MZ de gebieden bezoekt. Afgesproken is om gezamenlijk in de gebieden aanwezig te zijn, waardoor het probleem verholpen wordt. Een gegeven is dat in deze gebieden mensen vaak twee tot drie namen hebben, een aan de Franse kant en een aan de Surinaamse kant. Vaak gaat het ook om een roepnaam, die overal dezelfde is. Besloten is om bij het nagaan van de persoonsgegevens ook de roepnaam vast te leggen en de informatie met elkaar te delen. “De bedoeling hiervan is dat we geen mensen twee keren gaan testen, maar ook wanneer we een begeleidingstraject gooien op een geval dat we die gezamenlijk gaan bekijken en bespreken.
De Fransen hebben eveneens gerapporteerd dat ze een zorgwekkende toename hebben in hun inheems gebied, te weten tegenover de dorpen Anapaike of Kawemhakan in het verre oosten van Suriname. Hoewel de MZ vanuit haar polikliniek op Kawmehakan dagelijks geen noemenswaardige bijzonderheden ontvangt, heeft zij toch een arts ernaartoe gestuurd om polshoogte te nemen van de situatie.

-nii-