Officiële implementatie Vessel Monitoring System op kustvissersvaartuigen

8 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

WOENSDAG 8 JULI 2020-Het Vessel Monitoring System, VMS, is een apparaat waarmee de locatie en de data van de vaartuigen nauwkeurig kan worden gevolgd die van belang is voor zowel het ministerie van LVV alsook internationale organisaties. Op woensdag 8 juli vond op de Nene steiger aan de Anton Dragtenweg de officiële implementatie plaats van het VMS-systeem op een kustvissersvaartuig. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van de Marine, de Kustwacht, de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het Visserscollectief, de Nationale vissersorganisatie Sunfo en de Suriname Seafood Association SSA.

Praveen Amritpersad, directeur van het directoraat Visserij gaf een uiteenzetting van het VMS Zij is zeer ingenomen dat het VMS-systeem nu breed wordt gedragen.
Het systeem is van eminent belang voor de duurzame ontwikkeling van de sector en is ook door internationale organisaties waar Suriname lid van is, verplicht gesteld. Dit VMS-systeem is ook voorzien van een “panicbutton’ die bij noodsituaties kan worden ingedrukt. De signalen worden ontvangen door de autoriteiten en de exacte locatie kan zo worden vastgesteld en er kan gerichte actie worden ondernomen.
Het directoraat Visserij is doende om samen met de desbetreffende autoriteiten de protocollen hiervoor samen te stellen. Het systeem kan eveneens worden uitgebreid met bijvoorbeeld een two-way communication waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. Zowel autoriteiten, het Directoraat Visserij alsook de vergunninghouder hebben toegang tot de verzamelde data die voor 5 jaren wordt opgeslagen.

De leverancier van het VMS-systeem is de firma Comprehensive Security Solutions Suriname, CSSS. Er is voor deze firma gekozen na een transparant proces waarbij meerdere leveranciers in de gelegenheid werden gesteld mee te dingen. De vertegenwoordiger van het bedrijf, de heer Seymor gaf aan dat het bedrijf ook in 5 andere landen is gevestigd. Hij benadrukte de veiligheid voor de bemanning die dit systeem met zich meebrengt alsook voor het gezin en familie van de bemanning.

Nadat Paramaribo is afgerond, gaat men naar Commewijne, Coronie en Nickerie om ook de vaartuigen van de vergunninghouders aldaar die hebben betaald, te voorzien van een VMS-apparaat. Ook hierop heeft de COVID-19 pandemie zijn invloed gehad, de systemen konden niet worden gefabriceerd op normaal tempo gezien de lockdown in het land van fabricage. De heer Seymor sprak zijn dank uit aan de minister van LVV voor zijn inzet en de actoren die in de testperiode hun medewerking hebben verleend.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om de vissers ervan te overtuigen dat het VMS-systeem noodzakelijk is en zelf een vereiste bij het verstrekken en/of verlengen van de visvergunning.

“Het doet me goed dat we vandaag ertoe over zijn gegaan het systeem officieel te implementeren. Ik heb altijd gesteld dat ik de gehele sector duurzaam wil ontwikkelen, visserij is daarop geen uitzondering. De Visserijsector levert een enorme bijdrage aan werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan de staatskas. Er werken ongeveer 7000 mensen in deze sector die per jaar 50 – 70 miljoen US-dollar per jaar bijdraagt aan de staatskas”.

Minister Rabin Parmessar gaf ook aan dat de bijdrage aan de staatskas met de nodige maatregelen kan worden verhoogd naar 100 miljoen per jaar. Dit VMS-systeem is een onderdeel om de sector duurzaam te ontwikkelen en te behouden. Dat wij vandaag hier staan, is wederom het bewijs dat de ordening van de sector serieus wordt aangepakt en is dit een grote stap, los van de vele andere stappen die tot nu toe zijn ondernomen ter ordening van de visserijsector.

Er zijn genoeg grotere uitdagingen, waaronder de reductie van het aantal vergunningen voor bepaalde visserijtypen, teneinde overbevissing tegen te gaan en duurzame visserij daadwerkelijk te kunnen garanderen. Tegen de achtergrond van het belang van de sector Visserij en de mogelijkheden voor verdere groei alsook de werkzaamheden die aangepakt dienen te worden, kon het niet anders dat we deze afdeling moesten verheffen tot een directoraat met een directeur en 2 onderdirecteuren, gaf de minister aan.

Tot slot bracht de minister dank uit aan de actoren en stakeholders, die gedurende het gehele proces hun ondersteuning hebben verleend zodat tot implementatie van het VMS-systeem kon worden overgegaan. Hij riep eenieder op die nog niet heeft betaald om deze in orde te maken. Het niet hebben van een VMS-systeem aan boord van de vaartuigen, zal worden beschouwd als illegaal vissen en hiertegen zal streng worden opgetreden.

MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ –