President Bouterse vraagt studenten land te ontwikkelen volgens ideaal Anton de Kom

10 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

VRIJDAG 10 JULI 2020-“Misschien zal het niet geheel onmogelijk zijn om negers en hindostanen, javanen en indianen te doen verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van Mama Sranan kan verenigen in de strijd voor een menswaardig leven.” Het voorgaande, gehaald uit het boek “Wij Slaven van Suriname”, is wat president Desiré Bouterse voorhield aan de studerende inwoners van de Student Housing Campus Village. Het staatshoofd heeft op donderdag 9 juli 2020 op verzoek van de studenten een bezoek gebracht aan het studentenverblijf dat een van de onder zijn regeertermijn gerealiseerde projecten is.
President Bouters gaf te kennen dat het ideaal van Anton de Kom, zoals hij dat voorhield aan de studenten, zijn speurtocht is geweest. Hij vroeg zijn toehoorders om in hun streven naar ontwikkeling van Suriname hiernaar op zoek te gaan en niet naar de persoon Bouterse. De president vroeg de studenten zich in te zetten voor hun studie. “Mogelijkerwijs zal een aantal van u in mijn voetsporen treden. Alleen als u dat doet, zoekt u niet naar mij, zoekt u naar wat Bouterse zocht”, sprak het staatshoofd. Hij bracht in herinnering dat er een stukje strijd is geleverd om de universiteit naar Anton de Kom te vernoemen; een strijd die ondanks tegenstand van de maatschappelijke gevestigde orde, is gewonnen. Aan de studenten vroeg de president nadrukkelijk invulling te geven aan hetgeen Anton de Kom ooit heeft gezegd.
Hij wees erop dat vanuit de gedachte van de revolutie de Surinaamse mens de belangrijkste hulpbron is, naast de talrijke natuurlijke hulpbronnen waarover ons land beschikt. Aan de Surinaamse mens moet er dan ook veel tijd, geld en aandacht besteed worden. “Alles wat de voorzieningheid ons biedt moeten we daarin stoppen, want wanneer we deze resources ontwikkelen dan pas zijn we bezig met de echte ontwikkeling van het land,” sprak het staatshoofd verder. Hij wees op de grote olievondst waar wij als land heel gelukkig mee zijn, maar benadrukte dat alle natuurlijke hulpbronnen pas bij het ontwikkelen van de Surinaamse mens ten gunste zullen komen van de natie. President Bouterse: “Het enige wat u moet doen is hard studeren en elkaar ondersteunen zodat jullie samen iets bereiken.”
Het staatshoofd gaf aan dat veel Surinamers zich niet druk maken om landgenoten die aan de grens met Brazilië wonen, maar benadrukt dat het ook Surinamers gaat en hij er ook voor die mensen president is. Het heeft hem dan ook geraakt dat, nadat hij jaren geleden op bezoek in het binnenland 89 studenten uit de dorpen in het zuiden had meegemaakt, later bleek dat er slechts 8 over waren. Doelende op de ontwikkelingskansen voor een ieder zegt het staatshoofd: “Maar ook daar wonen Surinamers, ook daarvoor is deze president, president.”
Hij stak zijn dank voor de bemoedigende apps die hij van het Surinaamse volk en studenten heeft ontvangen – hoewel bijna tegen het einde van zijn regeertermijn – niet onder stoelen of banken. Volgens het staatshoofd vooral een groep studenten hem geraakt, wat ook de reden is geweest van zijn bezoek aan de campus.
Tot de aanwezigen behoorden ook onderwijsminister Lilian Ferrier. Zij gaf aan dat er bijkans anderhalf jaar op dit moment is gewacht, maar dat de president een man van woord is en ondanks alle drukte momenteel toch tijd heeft vrijgemaakt de campus te bezoeken. Campusdirecteur Emanuel Scheek sprak van een langgekoesterde wens van de campusinwoners, welke in vervulling is gegaan. Het studentencomplex is volgens hem opgezet ter bevordering van de ontwikkeling van de Republiek Suriname en in het bijzonder het creëeren van kansen voor jongeren vanuit alle hoeken van het land. Zowel directie, bestuur en studenten voelden zich vereerd met de aanwezigheid van het staatshoofd, dat een rondleiding kreeg door het complex bestaande uit sportfaciliteiten, wasruimte, kantoor en een keuken, die op dit moment een van de modernste is in Suriname.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT –