Regering neemt vrijdag besluiten over verdere COVID 19 aanpak

23 July 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 23 juli 2020 – Omdat de regering de aanpak van het COVID 19 vraagstuk zeer belangrijk acht, zullen er op vrijdag 24 juli tijdens een spoedbijeenkomst, verdere besluiten genomen worden. Deze maatregelen moeten erin resulteren, dat de aanpak van deze kwestie beter gemanaged wordt. Op woensdag 22 juli 2020 heeft vice president Ronnie Brunswijk na de vergadering van de Raad van Ministers een persconferentie gehouden en de samenleving geinformeerd over hetgeen tijdens de vergadering is besproken.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei in zijn uiteenzetting, dat de regering de eerdergenoemde kwestie zeer serieus neemt. Er zijn enkele uitdagingen bij de aanpak van deze problematiek. Zo liet minister Ramadhin weten dat Suriname tegen zijn isolatie-, quarantaine capaciteit aanloopt. Verder is er ook een dreigende epidemie in met name Paramaribo en delen van Wanica. Ook het oosten baart de regering veel zorgen, zei de minister. De situatie op de goudvelden geven ook geen rooskleurig beeld. De maatregelen zoals door de vorige regering waren aangekondigd blijven vooralsnog van kracht.

Wel zal volgens de Volksgezondheidminister de organisatiestructuur met betrekking tot de aanpak van dit vraagstuk, enigszins te wijzigen. Wat goed is wordt behouden en wat anders moet zal ook aangepast worden. De nieuwe organisatiestructuur zal bestaan uit twee grote groepen te weten op beleidsmatig – en uitvoerend niveau. Het team op beleidsmatig niveau wordt gecoordineerd door vice president Brunswijk bijgestaan door de ministers van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, Regionale Ontwikkeling en Sport, en het Directoraat Nationale Veiligheid.

Vanuit het niveau van de vicepresident wordt de coordinatie gedelegeerd naar de minister van Volksgezondheid die de beschikking heeft over een taskforce. Deze taskforce richt zich op vier grote pijlers te weten veiligheid, het medische gedeelte, economie en maatschappij en communicatie. De communicatie zal voornamelijk gericht zijn op bewustzijnsverhoging en gedragsverandering bij de burgers. Minister Ramadhin zegt dat de situatie vooralsnog onder controle is maar is er snelle ingrijpen nodig om COVID 19 beheersbaar te houden.

-NII-