Geen grootse viering Augustusmaand vanwege COVID-19 situatie

15 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020-De Hernhuttermaand staat ook wel bekend als Augustusmaand en is een bijzondere maand voor de Evangelische Broedergemeente (EBG) wereldwijd. Het is niet alleen een maand van feesten, maar ook een maand van dankzeggen aan de Schepper voor zijn weldaden. Gebruikelijk wordt er een formele openingsdienst gehouden in de Grote Stadskerk en andere activiteiten gepland voor jongeren en ouderen, maar dit jaar is de viering vanwege de COVID -19 situatie anders, zegt Praeses Desire Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente Suriname. “Er zijn wel diensten, maar die worden gehouden via de televisie en social media.

Peerwijk gaf verder aan dat de Commissie Augustusmaandviering korte programma’s en interviews doen via televisie en radio met als doel de gemeenschap zoveel als mogelijk te informeren over het belang van de herdenking van de Hernhuttermaand.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken erkent de zeer belangrijke rol, die religieuze organisaties in de samenleving hebben. Het is om die reden dat het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden als belangrijk prioriteitsgebied is aangemerkt. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt aandacht besteed aan de viering van de Hernhuttermaand.

De geschiedenis van deze feestmaand begon in Herrenhut op het landgoed Bertensdorf, waar graaf van Zinzendorf een aantal vluchtelingen vanuit Moravië ontving. De vluchtelingen waren in opstand gekomen tegen de Rooms-Katholieke leer van toen. In feite heeft de EBG haar ontstaan te danken in de maand augustus. Ook hebben zich in deze maand een aantal markante gebeurtenissen voorgedaan, zoals de manifestatie van de Heilige Geest in Duitsland. Dat was het begin van een opwekking door de broeders en zusters; dankzij de Heilige geest werd vrede gesloten met elkaar. Daarna is gemeend om het evangelie wereldwijd te verkondigen en te vieren.

Communicatie Dienst Suriname-