Gezamenlijke verklaring Suriname – Marokko

26 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 26 augustus 2020 – De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname, Albert Ramdin, heeft op maandag 24 augustus 2020 een telefonisch onderhoud gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Marokko, Nasser Bourita.

Bij deze gelegenheid feliciteerde minister Bourita zijn collega Ramdin met zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken en wenste hij hem succes toe en goede prestaties bij de uitvoering van de Surinaamse diplomatie.

Zowel minister Bourita als minister Ramdin uitten hun diepe tevredenheid over de bereikte resultaten in de relatie Marokko-Suriname en hebben de vruchtbare samenwerking verwelkomd die heeft geleid tot de realisatie van de concrete gezamenlijke projecten.

Beide ministers bevestigden hun vaste bereidwilligheid om de bilaterale samenwerking te versterken, te verrijken en verder te diversifiëren, en benadrukten de gecommitteerde toezegging van de landen voor het nastreven van hun partnerschap op basis van vriendschap, wederzijds respect en solidariteit.

Het onderhoud heeft ook de focus gelegd op de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie en de manier waarop beide landen deze zullen aanpakken. In dit verband bevestigde minister Bourita de bereidheid van Marokko om spoedig assistentie te verlenen aan Suriname bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie.

Ten aanzien van de Marokkaanse Sahara kwestie heeft minister Ramdin het standpunt van Suriname bevestigd, zoals uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt in

maart 2016, terzake de intrekking van de erkenning van de zogenaamde “rasd”, en in het voordeel van de vastbeslotenheid van Marokko voor een vreedzame en op consensus gebaseerde politieke oplossing, binnen het kader van Marokko haar soevereiniteit en territoriale integriteit.

Minister Bourita nodigde zijn Surinaamse ambtgenoot uit om vóór het einde van het jaar een officieel bezoek aan Marokko te brengen, teneinde een nieuwe samenwerkingsoveréénkomst (Roadmap) te ondertekenen en nieuwe mogelijkheden te identificeren voor een vruchtbare bilaterale samenwerking.

-de-boodschap-