Minister Amoksi maakt kennis met leiding KPA

4 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DINSDAG 04 AUGUSTUS 2020-De nieuw bakken minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft formeel kennis gemaakt met het korpshoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Regilio Blijd, en de directeuren van alle vier strafinrichtingen. De bewindsman heeft vanwege de Covid-19 situatie de delegatie op dinsdag 04 augustus op zijn kabinet ontvangen. Tijdens deze ontmoeting is aan de orde gekomen de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de Covid-19 maatregelen in de inrichtingen en de verdere verbetering van de diensten van de organisatie.

In de strafinrichtingen zijn op basis van de positief geteste gedetineerden en medewerkers in samenwerking met BOG strengere veiligheidsmaatregelen getroffen. Minister Amoksi gaat voor veilige situatie in de strafinrichtingen en roept daarom alle actoren op zich te houden aan de Covid-19 maatregelen. Voor hem is belangrijk dat de kwaliteit in het werk behouden wordt. “Verbetering en groei moeten plaatsvinden, zodat wij niet een kwestie van meer gedetineerden in de strafinrichtingen krijgen, maar dat de diensten professioneler worden”. De bewindsman wilt in het kader van de verdere aanpak van het resocialisatiebeleid een goed opgezette landbouwproject opstarten. Hij ziet graag de betrokkenheid van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) in deze. “De beschikbare terreinen van de strafinrichtingen gaan we nuttig hiervoor gebruiken”.

Korpshoofd Regilio Blijd heeft een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken binnen het KPA en de aandachtsgebieden zoals de verzelfstandiging van het korps, huisvesting, opleidingen en rechtspositie aangedikt. Hij gaf aan dat voorgaande ministers zich hebben ingezet voor de verzelfstandiging van het KPA en hoopt ook met deze minister een goede samenwerking te hebben om aan het karretje te trekken. Drie van de inrichtingen bakken zelf hun brood, hebben een eigen keuken en ze doen ook aan tuinbouw. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt op het gebied van pluimteelt en veeteelt. Al deze zaken brengen financiële middelen binnen, waarmee groten deels van de kosten worden gedekt. Vanwege de Covid-19 situatie waarbij de veiligheid van het personeel en de gedetineerden voorop staat, zijn de meeste projecten waarmee de strafinrichtingen hun financiële middelen binnenhaalden, sterk gaan afnemen.
Het korpshoofd en de directeuren hebben de minister gefeliciteerd met zijn nieuwe functie en hebben hem alle ondersteuning toegezegd.

Minister Amoksi zal op een nader te bepalen tijdstip een bezoek brengen aan de inrichtingen, het Korps Brandweer Suriname(KBS), de Beveiliging en Bijstand dienst Suriname (BBS) en de overige diensten en afdelingen van het ministerie.
-MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING & COMMUNICATIE-