Politie roept samenleving op verantwoordelijkheid op zich te nemen

12 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 12 augustus 2020 – De politie heeft alle bevoegdheid om op te treden tegen personen die zich niet houden aan de COVID-19 maatregelen. Indien blijkt dat de openbare orde en veiligheid wordt verstoord of de eigen gezondheid of dat van medeburgers in gevaar wordt gebracht, kan de overheid hard optreden. De basis hiervoor is vastgelegd in de grondwet en het politie handvest. Echter, politie-inspecteur Richie Akkal roept de samenleving op ervoor te zorgen dat politieoptreden niet noodzakelijk is.

De politie-topper heeft tijdens de COVID-19 persconferentie op 11 augustus benadrukt dat iedere burger een eigen verantwoordelijkheid heeft. “Wij drukken de samenleving op het hart om het de politie niet moeilijk te maken bij de handhaving van de gezondheid van ons geliefd Suriname.”

De politie tracht er alles aan te doen om te vermijden dat burgers bij het niet naleven van de COVID-19 maatregelen worden afgevoerd naar een plaats van bewaring. Ook het toepassen van een ander instrument; het verstrekken van boetes tot een maximum van SRD 25.000,- en het inzetten van een strafrechtelijk proces tegen personen die regels blijven overtreden, is voor de autoriteiten geen prioriteit.

Inspecteur Akkal zegt dat indien de samenleving zich verantwoord opstelt en meehelpt aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid, zij het land ook helpt om onnodige onkosten ten behoeve van extra werk van de veiligheidsdiensten en controleposten te besparen. Aan zij die de regels blijven overtreden zegt hij: “de politie zal niet blijven vermanen. Als u ons ertoe dwingt zullen wij de maatregelen moeten treffen die u het hardst zullen treffen.” Tot slot roept de politie-topper de samenleving op om in eenheid en harmonie de strijd tegen COVID-19 te voeren.

-de-boodschap-