President en vicepresident voeren politiek overleg

18 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 18 augustus 2020 – Op 17 augustus 2020 hebben de president en de vicepresident hun regulier overleg gevoerd. Dit staat wekelijks op de agenda, zodat beleid kan worden gestroomlijnd en de agenda van de achter hun liggende en toekomende week kan worden besproken. Dit wekelijks proces zorgt er ook voor dat er genoemde autoriteiten beter op elkaar afgestemd zijn.
De agendapunten waren onder andere het proces om te komen tot de aanstelling van districtscommissarissen en het aanstellen van raden van commissarissen en raden van bestuur of toezicht. Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege de luide roep uit de samenleving. Er is dan ook geluisterd naar de wensen en grieven die vanuit het volk naar voren zijn gekomen.
Met betrekking tot de raden van bestuur is besloten dat er gesproken zal worden met personen die eerder in functie waren en wederom zijn voorgedragen. Vanuit het oogpunt van de kritiek uit de samenleving worden aanstellingen besproken met betrokkenen. Het doel is om beslissingen in overeenstemming te brengen met een gewenste situatie waarbij de gevoelens van de samenleving worden meegenomen. Besluiten zullen uiteindelijk conform de statutaire bepalingen worden genomen. De aanstelling van de districtscommissarissen is ook ter sprake gekomen.

-De boodschap-