REEDS VRUCHTBARE GESPREKKEN GEVOERD DOOR MINISTER RAMDIN IN NEDERLAND

23 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020-Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is na zijn aankomst in Nederland op donderdag 20 augustus meteen begonnen met het voeren van diverse gesprekken. De minister is op werkbezoek om de lijnen uit te zetten voor wat betreft samenwerking met Nederland. Minister Ramdin is de eerste minister na tien jaren die Nederland weer bezoekt.
Op dinsdag na aankomst dag heeft de bewindsman een werkbezoek gebracht aan de Surinaamse ambassade in Den Haag en het Consulaat van Suriname in Amsterdam, waar hij heeft gesproken met functionarissen over de knelpunten die zich momenteel afspelen.
Vrijdag 21 en vandaag zaterdag 22 augustus zijn er gesprekken geweest met diaspora gemeenschappen en organisaties. Ook heeft minister Ramdin een ontmoeting gehad met medici aldaar, die ondersteuning willen en kunnen bieden, niet alleen in de strijd tegen COVID-19, maar ook ten aanzien van de algemene sociale zorg in Suriname.
Behalve de gesprekken met diaspora gemeenschappen en organisaties, heeft de Buza-minister ook gesprekken gehad met Surinaamse diaspora-politici, die in verschuilende bestuurlijke organen zitten in Nederland, in verschillende steden. Zij hebben hun steun toegezegd en willen concreet meehelpen Nederlandse fondsen te mobiliseren richting Suriname. Voor wat betreft het bedrijfsleven zijn er ook gesprekken geweest met het Surinaams bedrijfsleven in Nederland, die een netwerk heeft om ander bedrijfsleven richting Suriname te bewegen om te investeren in Suriname.
Hiernaast heeft de minister gesproken met de Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden, die aangeeft dat er mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven in Suriname. Deze gesprekken zullen worden voortgezet, omdat Suriname op de lijst staat om in aanmerking te komen voor die financieringsfaciliteiten.
Ook heeft de minister een aantal interviews afgestaan om aan de Nederlandse gemeenschap de stand van zaken aan te geven wat het nieuw buitenlands beleid is, dat zich voornamelijk richt op het binnenbrengen van financiële injecties. Aankomende maandag en dinsdag zullen er gesprekken zijn met de Nederlandse autoriteiten. Dinsdagochtend 25 augustus voor vertrek zal de minister nog een gesprek hebben met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking omtrent mogelijkheden voor ondersteuning vanuit haar ministerie aan Suriname
Behalve de formele ontmoetingen, heeft minister Ramdin ook een ontmoeting gehad met de Surinaams-Nederlandse artiest Kenny B. Hij heeft zijn bezorgdheid geuit over de wijze waarop wij omgaan met het milieu. Kenny B wil graag zijn bijdrage leveren aan het herstel en behoud van ons milieu.
Naar zeggen van minister Ramdin is de diaspora gemeenschap laaiend enthousiast om samen te werken met Suriname. Hij kijkt uit naar de concrete ondersteuning vanuit hun zijde die Suriname nodig heeft. Minister Ramdin gaat ook een diaspora instituut opzetten, die vrij snel in functie zal zijn.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-