Surinaamse Diaspora Barryl Biekman voorzitter Ghana Suriname Kamer van Koophandel

17 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 17 augustus 2020 – ‘De vraag van president-directeur en initiatiefnemer van de Ghana Suriname Kamer van Koophandel, Dr. Susan Alfred, een gerepatrieerde Trinidadiaanse die al tientallen jaren in Ghana woont, om deze functie te aanvaarden, was voor mij hoewel een grote eer toch wel een verassing. Het heeft dan ook even geduurd voordat ik ja, ik doe het, heb gezegd.

In het besef dat ze het niet alleen kan heeft Biekman een “vierpersoon-sterk” team aan haar zijde. Ondernemers die beide landen goed kennen en verstand hebben van internationaal zakendoen in Afrika, vertelt zij. Op de vraag waarom Biekman, vertelt ze over de ontwikkelingen die eind 2018 zijn begonnen toen ze door Ghanese autoriteiten gevraagd was om het Ghana ‘Jaar van Return’ in Europa, Suriname en Caribisch Nederland te lanceren en te promoten. Eén van de verzoeken was het peilen van de interesse in Suriname voor zo een handelsrelatie. Hierover heb ik eerst afgestemd met Surinaamse autoriteiten en advies ingewonnen bij Armand Zunder, Surinaamse econoom, vertelt ze. Een ander verzoek was om mogelijkheden te verkennen voor stedenbandenrelaties tussen Suriname en Ghana. Met NAKS-voorzitter, Siegmien Staphorst, is gesproken over de oprichting van een ‘Suriname Ghana jaar van Return’ organisatie. ”Ik vind het nog steeds jammer dat de Surinaamse delegatie niet meer heeft kunnen deelnemen aan de geplande activiteiten in Ghana. Dit ondanks de maandenlange voorbereidingen, waarbij ook †Nadia Raveles was betrokken”.

Een belangrijke hoofdtaak van de voorzitter is het leidinggeven aan de Board of Directors en aan het proces van de organisatieontwikkeling van de Kamer. “Ik heb hiervoor geleerd en als organisatiekundige bewezen dat dit een van mijn sterke kanten is: het opzetten van organisaties en begeleiden van reorganisatie- en transformatieprocessen”. De Kamer is ingeschreven in Ghana en in Suriname en binnenkort ook in Nederland. De taken zijn onder meer het opzetten en

onderhouden van een Ghanese en Surinaamse en in Diaspora zakelijk netwerk; het identificeren en promoten van investeringsmogelijkheden in Ghana en in Suriname; het bevorderen van handel tussen de beide landen maar ook in de Diaspora landen, waarmee ook Nederland wordt bedoeld. Het identificeren en organiseren van professionele expertise in Ghana, Suriname en in Diasporalanden en nagaan hoe deze diensten duurzaam aan elkaar kunnen worden aangeboden. Ten behoeve van het verrichten van onderzoek in de geïdentificeerde prioriteitssectoren denkt Biekman aan het inzetten van studenten uit de partnerlanden die via de ‘figuur’ van internships ervaring willen opdoen. Verder zal de Kamer zich bezighouden met het begeleiden van haar leden bij bezoeken in Ghanese en in de Surinaamse markt en in de markt van de Diasporalanden. Een belangrijk actiepunt op dit moment is de oprichting van een Ghana Suriname Guyana Forum in Nederland, een inspraakorgaan dat Een belangrijk actiepunt op dit moment is de oprichting van een Ghana Suriname Guyana Forum in Nederland, een inspraakorgaan dat medebepalend is op het gebied van de uitvoering van het plan van aanpak. Guyana als equivalent van de Ghana Suriname Guyana Kamer van Koophandel.

We staan in nauw contact met Matilda Arhin, president-directeur van de Ghana Internationale Kamer van Koophandel in Atlanta. Een eerste zoom meeting waarbij samenwerkingsmogelijkheden zijn verkend heeft al plaatsgehad. Vooral op het gebied van het financiële aspect. Daarbij is gebleken dat er heel veel raakvlakken zijn met de bedachte strategie en werkwijze en de geïdentificeerde handelsgebieden: wetenschap en service technologie transfer, natuurlijke hulpbronnen. Ghana heeft goud, aardolie, diamant, bauxiet en een uitstekend beleid ten aanzien van het midden en kleinbedrijf. De historische verbondenheid tussen beide landen kenmerkt zich door kansen in de sectoren van cultuur, mode en kleding en de muziekindustrie. Er is aan beide zijden veel te winnen op het gebied van (eco) toerisme, groene energie, agribusiness, tuinbouw, de kruiden- en houtindustrie en woningbouw. De hobbels om het zaken doen, de handel en het toerisme te verduurzamen zoals op het gebied van de luchtvaart zijn kwesties die op staatsniveau moeten worden opgelost.

De meerwaarde van het perspectief Ghana Suriname is dat de Surinaamse en Ghanese Diaspora ondernemers in Nederland de verbondenheid tussen Afrika en Suriname een enorme boost kunnen geven. Andere landen hebben zich al

aangediend om aan het ‘experiment’ deel te nemen. We hebben gezegd first things first, aldus Biekman.

-de-boodschap-