Suriname krijgt volledige ondersteuning van Nederlandse regering

25 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 augustus 2020 – Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft zijn eerste formele werkbespreking gehad met zijn collega van Nederland, Stef Blok. Minister Blok heeft aangegeven het zeer te waarderen dat Suriname gauw gevolg heeft gegeven aan de gesprekken die gevoerd zijn tussen president Santokhi en premier Mark Rutte en dat Nederland de nieuwe Surinaamse regering volledig ondersteunt. Tijdens dit gesprek is over concrete zaken gesproken en zijn vanuit Nederlandse zijde concrete toezeggingen gedaan.

Zo is afgesproken te beginnen met de samenwerking en ondersteuning tussen Justitie en Politie en de Rechterlijke Macht. Ook de gezondheidszorg mag uitkijken naar ondersteuning vanuit Nederland, voornamelijk de strijd tegen COVID-19 en de impact daarvan op de Surinaamse gemeenschap en economie. Op het gebied van financiën en economie zullen investeerders aangetrokken worden en zal het bedrijfsleven in Suriname gestimuleerd worden om investeren in Suriname aantrekkelijke te maken. Op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij zijn diverse mogelijkheden geïdentificeerd die verder uitgewerkt zullen worden.

Suriname moet een gedetailleerde inventarisatie van de behoefte opstellen. Dit zal gebeuren op hoog ambtelijk niveau tussen beide landen en zal in Paramaribo plaatsvinden in oktober. Ook de voorbereidingen zullen in oktober plaatsvinden met een interdepartementale ploeg en een technische commissie.

Daarnaast is tussen de Centrale Bank van Nederland en Suriname overleg geweest om de geldtransporten te hervatten, wat ondersteunend zal werken naar het Surinaamse bankwezen. Verder is afgesproken dat ten aanzien van COVID-19 de Nederlandse regering 3.5 miljoen euro ter beschikking stelt voor medicatie en ander materiaal beschikbaar stelt. In samenwerking met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zal een prioriteitenlijst opgemaakt worden.

Verder is het belang van politiek en diplomatiek overleg op hoogste niveau aan de orde geweest, zowel op internationaal vlak als het gaat om de ondersteuning van elkaars kandidaturen, maar ook als het gaat om het indienen van posities. Afgesproken is dat de beide landen de diplomatieke betrekking op ambassadeursniveau voor 25 november zullen realiseren.

Morgen heeft minister Ramdin een gesprek met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dit gesprek zal zich richten op het vrijkomen van 19.5 miljoen euro. In deze gaat het om resterende uitstaande verdragsmiddelen, meer bekend als ontwikkelingshulp. Na het werkoverleg is de Nederlandse pers breedvoerig geïnformeerd over het gesprek tussen de beide BuZa-ministers.

-de-boodschap-