Total lockdown van vrijdag 21 augustus 8 PM tot zondag 23 augustus 5 AM

20 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2020-Het is opgevallen dat er onduidelijkheid in de samenleving heerst met betrekking tot de aangekondigde total lockdown. Voor de goede orde van zaken laat de Communicatie Dienst Suriname weten dat de total lockdown ingaat op vrijdag 21 augustus om 8 uur ’s avonds en eindigt op zondag 23 augustus om 5 uur ’s morgens. Mensen zonder een dispensatiebrief mogen zich gedurende deze periode niet over straat begeven. Vanaf zondag ochtend om 5 uur mogen mensen die zich over straat moeten begeven, weer uit huis. Deze maatregel is genomen omdat is gebleken dat vooral op de vrijdag en zaterdag avond mensen zich niet hielden aan het samenscholingsverbod en toch nog over straat gingen of zelfs uit gingen. Deze maatregel is ook ingesteld door de regering om een waarschuwend geluid te sturen dat indien de gemeenschap zich niet aan de regels houdt, een total lockdown de enige optie zal zijn om Suriname te besparen van het grote gevaar waar COVID-19 voor zorgt.
Vermeldenswaard is dat in de total lockdown periode van vrijdag avond 8 uur tot zondag ochtend 5 uur geen enkel bedrijf open zal zijn, dus ook geen supermarkten en restaurants. Er bestaat dus ook geen mogelijkheid om inkopen te doen of eten af te halen. U heeft dus geen reden de straat op te gaan. Blijft u gedurende deze total lockdown thuis!

COMMUNICATIE DIENST SURINAME-