Verlenging Covid-19 maatregelen moet verdere escalatie voorkomen

11 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 augustus 2020 – De president van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, heeft in een televisieboodschap de Covid-19 maatregelen aangescherpt en met nog eens twee weken verlengd. De getroffen maatregelen zijn noodzakelijk en urgent om de situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. De epidemiologische analyse van de afgelopen vier weken laat ziet dat er een versnelde stijging van het aantal besmettingen is opgetreden. “We zijn dus nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een neerwaartse trend. Het aantal besmettingen nam zodanig toe dat we de druk op onze

gezondheidszorg konden waarnemen. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaine plekken werd steeds minder”, stelde het staatshoofd in zijn toespraak.

De steeds stijgende cijfers zeggen ons dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. De meeste besmettingen vinden plaats in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica. Tevens is ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten waar te nemen. Ondanks de gemaakte afspraken worden feestjes georganiseerd en allerlei samenkomsten, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen. “Dit zegt ons dat we niet zorgvuldig omgaan met onszelf en elkaar”, concludeerde de president.

De regering is daarom genoodzaakt om de maatregelen te verlengen met nog twee weken. “Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van covid-19 in ons land met negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak.”

Vandaag, maandag 10 augustus tot en met zondag 23 augustus gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1: Het Uitgangsverbod wordt bijgesteld van 20:00 in de avond – 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2: Verplicht dragen van mond- neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van openbare ruimten.

Maatregel 3: De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen, waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen.

Maatregel 4: Samenscholingen van groepen van meer dan 5 personen, behalve voor werk of onderwijs,

zijn verboden. Dit is ook van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, religieuze bijeenkomsten en begrafenissen.

Maatregel 5: Alle sportscholen en centra zijn tot nader order gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan. Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan!

Maatregel 6: Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapie, kapsalons en barbershops zijn vooralsnog toegestaan mits er voldoende ventilatie aanwezig is in de ruimten (ramen open), de afstand van 1.5 meter tussen cliënten wordt gehandhaafd, evenals de handhygiëne en het dragen van mond- en neusbedekking door alle aanwezige personen

Maatregel 7: Alle besloten faciliteiten zoals Casino’s, gok en vermakelijkheidsgelegenheden, waaronder SURIBET, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten.

Maatregel 8: Markten blijven vooralsnog geopend met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen klanten en venters, mond- en neusbedekking verplicht voor eenieder die de markten betreedt, goede ventilatie en handhygiëne.

Maatregel 9: Het onderwijsproces blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het Ministerie ontwikkelde Covid-19 preventie protocollen.

De komende twee weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij niet naleven zal worden toegepast. “We gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen, en ik herhaal, wanneer we op elkaar letten, en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen”, klonk de oproep van president Santokhi.

-de-boodschap-