Verstoorde werkrelatie Ashiana hersteld

13 August 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 13 augustus 2020 – De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, heeft tijdens een gesprek met directie, bestuur en bond van Huize Ashiana zaken, die hebben geleid tot een verstoorde werkrelatie tussen partijen, rechtgetrokken. Misverstanden zijn uitgesproken en de miscommunicatie, zoals de bewindsman deze kwestie bestempelt, is uit de wereld geholpen.

Volgens de bewindsman was er sprake van een verstoorde werkrelatie tussen de directie en de bond, die zo gauw mogelijk opgelost moest worden. De minister heeft vrij onmiddellijk na de vergadering een bezoek gebracht aan het tehuis. Daar heeft hij met het personeel gesproken, terwijl ook het bestuur en de directie hun zegje hebben gedaan.

De werkrelatie tussen de directie enerzijds en de bond anderzijds raakte verstoord nadat twee medewerkers besmet raakten met het COVID-19 virus. Volgens de bond heeft de directie na het geval niet op een efficiënte wijze opgetreden. Bond en directie hebben in het gezamenlijk onderhoud hun visie en standpunten naar voren kunnen brengen. Minister Ramsaran heeft, in bijzijn van directie en staf van Sozavo, een oplossingsmodel gepresenteerd die door alle partijen werd geaccepteerd. Uit de gesprekken is in ieder geval duidelijk geworden, dat een ieder zich bewust moet zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden en prioriteiten, zegt de Sozavo-bewindsman.

-de-boodschap-