Minister Nurmohamed brengt oriëntatiebezoek aan sportcomplex Sophia’s Lust

2 September 2020

In: Nieuws
Comments: 0

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020-De buurtbewoners van Sophia’s Lust nodigden minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken uit voor een oriëntatiebezoek aan het sportcomplex aldaar. De bewindsman kreeg over de deplorabele staat van de infrastructuur in de nabije omgeving van het sportcentrum, de problemen met betrekking tot ontwatering, slechte staat van wegen, een loopbrug waar voornamelijk kinderen gebruik van maken en het verwaarloosde gemeenschapscentrum.
Minister Nurmohamed raakte versteld van het achterstallige onderhoud in het hele gebied, maar in het bijzonder het gemeenschapscentrum dat er al geruime tijd verwaarloosd uitziet. De bewindsman is van mening dat er prioriteiten zullen worden gesteld. De overheid beschikt op dit moment niet over genoeg financiële middelen, derhalve doet hij een beroep op de buurtbewoners, alvast een bijdrage te leveren. “De speeltuin beschikt over mooie speeltoestellen, maar de omliggende ruimte is dichtbegroeid. Het gaat om een klein veld, welke op zich geen issue hoeft te zijn, want de jongeren in de buurt kunnen het alvast zelf schoonmaken. Het gebouw zit vol stof en heeft een flinke schoonmaakbeurt nodig. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheid dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) kan inkomen en de verantwoordelijken kan aanspreken.
Vervolgens laat de minister optekenen dat belastinggelden zijn besteed aan deze projecten, vandaar dat een spoedige oplossing op korte termijn vereist is. Zowel de computer als de televisie zijn nergens te bespeuren, kranen zijn stuk, kamers zijn vervuild door dikke stoflagen, dit kan niet door de beugel. Het ministerie kan namens de regering een handje meehelpen door een machine beschikbaar te stellen. Als het stichtingsbestuur niet presteert moet het plaatsmaken voor anderen die wel willen werken. Namens de ressortraad te Sophia’s Lust zijn problemen aangekaart waarmee de buurt te kampen heeft. Zaken als wateroverlast in het centrum van Sophia’s Lust, vanwege het jarenlang niet ophalen van sloten, duikers die het overtollige water via het kanaal langs de Leiding 10 niet naar het Saramaccakanaal kan afvoeren en natuurlijk het streven naar een veilige situatie, gezien het gebied een kinderrijk karakter heeft, waren zaken die aan de orde kwamen. De buurtbewoners waren bijzonder ingenomen met de komst van de minister en stelden dat zeer op prijs. Zij kijken met veel belangstelling uit naar het resultaat.

-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN-