Acties Huize Ashiana en Esther Stichting opgeschort

30 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 30 april 2021- De medewerkers van Huize Ashiana en Esther Stichting hebben de acties opgeschort. Volgens Eugene Daniël, secretaris van de bond bij Esther Stichting, is er een nieuwe overeenkomst bereikt met minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hierin is opgenomen dat het personeel vanaf mei een vervoerstoelage van SRD 141 zal ontvangen. Deze toelage, die SRD 80 bedroeg, wordt met terugwerkende kracht uitbetaald, vanaf januari 2020 tot en met mei 2021.

De medewerkers van Huize Ashiana, Esther Stichting en Huize Simba komen hiervoor in aanmerking. In de toekomst zal er verder gesproken worden over de andere toelagen. Over de salarissen en de functie-upgrades heeft bondsvoorzitter Jan Aviankoi van Huize Ashiana gesprekken gevoerd met de afdeling Georganiseerd Overleg van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bond hoopt dat de gemaakte afspraken gehonoreerd zullen worden door minister Bronto Somohardjo.

– STVS Nieuwsredactie-