Installatie Nationale Loonraad

29 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 april 2021- Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft de leden van de Nationale Loonraad geïnstalleerd op het Kabinet van de President. De leden werden ook toegesproken door President Chandrikapersad Santokhi De installatie heeft plaatsgevonden op 28 april 2021. Dit orgaan is bij wet belast met het geven van advies om te komen tot een algemeen minimum loon.

Minister Kuldipsingh heeft aangegeven ingenomen te zijn met de installatie van dit orgaan. Het installeren van dit orgaan betekent voor de bewindsvrouw dat er gedegen onderzoek en consultatie zal geschieden om te komen tot adviezen die moeten leiden tot stabilisering van de lonen.  Het orgaan heeft als taak het presenteren van een advies aan de minister onder andere voor het vaststellen van een nieuwe algemeen minimumloon en of een nieuwe minimumloon per sector of beroepsgroep; het grondig consulteren van de technische stakeholders; de calculatiemethode van het minimumloon; de samenstelling van het basisvoedselpakket of andere indicatoren; het uitvoeren van loononderzoeken en het evalueren van de werking van de Wet Minimumloon en de sociale invloed daarvan. Wonnie Boedhoe, voorzitter van de Loonraad, heeft na haar dank aan de president en de minister te kennen gegeven samen met haar team de uitdaging aan te gaan en het werk te doen naar hun beste vermogen.

President Santokhi heeft aangegeven dat het installeren van de Nationale Loonraad een belangrijk moment is voor de totale samenleving. Verder heeft de president beduidt dat de Loonraad, met de deskundigen die daarin geplaatst zijn, de regering zal ondersteunen met adviezen en onderzoeken. Ook de juiste inzichten die leven bij de samenleving, het bedrijfsleven en bij de vakbeweging zullen gedeeld worden met de regering. De President heeft bekend gemaakt dat de installatie van de Nationale Loonraad, de eerste stap is van de “Herstel fase” die de financiële crisis in Suriname onder controle moet houden en die stabiliseren. President Santokhi heeft de leden van het orgaan succes toegewenst en kijkt op korte termijn uit naar adviezen die gepresenteerd zullen worden aan de regering met betrekking tot de lonen van de Surinaamse burgers.

De Loonraad bestaat uit de Voorzitter Wonnie Boedhoe (AW&J),Secretaris: Tirlotma Marhe – Kewal (AW&J) en de leden  Malty Dwarkasingh (Verening Surinaams Bedrijfsleven), Shoblinadebie Chotkan- Somai (AW&J). Lilian Menke- Tangali (Stg. Planbureau), Vanessa D’ costa- Chehin (Vakbeweging), Mohamed Ali (Vakbeweging).

-STVS Website-