Nationaal Jeugdinstituut start met consultatiefase

21 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 april 2021- Het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), in het bijzonder het Nationaal Jeugdparlement (NJP), is in februari gestart met een evaluatietraject dat in drie fases opgedeeld is, namelijk: research, consultatiefase en aanbevelingen. Na intensief onderzoek te hebben gedaan naar jongerenparticipatie op nationaal en internationaal niveau, is de consultatiefase gestart met minister Rishma Kuldipsingh, van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), als eerste persoon die geconsulteerd is. De consultatie heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 april 2021. De consultatiegesprekken hebben als doel om aanbevelingen aan te leveren aangaande jeugdparticipatie, waarbij die vervolgens gepresenteerd zullen worden aan minister Kuldipsingh.

NJI-directeur Karishma Mathoera heeft aangegeven dat er tijdens zo een consultatieronde verschillende onderwerpen voor de evaluatie aan de orde komen, waaronder de verkiezingen, de methode (rekening houdende met de financiële middelen en de Covid-19-pandemie), de vereisten van de kandidaten, de identiteit en rol van het NJP en op welke manier er verder beleid uitgezet zal worden. Mathoera heeft aangegeven dat er naast de minister meerdere personen geconsulteerd zullen worden zoals de voorzitter van de Kiescommissie van de verkiezingen van het NJP, vaste leden van de commissie Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken van De Nationale Assemblee, gewezen directeuren van het directoraat Jeugdzaken, gewezen voorzitter van het NJP, het huidige NJP, de districtscommissarissen, de verschillende landelijke jeugdorganisaties en de jeugdambassadeurs.

De consultaties zullen zowel fysiek als digitaal geschieden vanwege de Covid-19-pandemie en het in acht nemen van desbetreffende maatregelen. De digitale consultatie geschiedt door middel van “online surveys”. Volgens de bewindsvrouw is het de bedoeling dat de werkgroep na de consultatieronde een breder beeld heeft over welke kant er opgegaan moet worden met de aankomende verkiezingen voor het NJP en hoe het jeugdorgaan beter ingericht kan worden om efficiënter te werk te gaan. Belangrijk voor de werkgroep is dat in goede afstemming met de stakeholders, de werkgroep komt met voorstellen die gedragen worden door het grootste deel van de samenleving.

-Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en jeugd-