Verkeerslichten kruispunt Gemenelandsweg en Zonnebloemstraat langer buiten werking

21 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 april 2021- De verkeerslichten op het kruispunt van de Gemenelandsweg en de Zonnebloemstraat zijn al langer dan 7 weken uitgevallen door een technische storing. De verkeerslichten dateren van 1976. Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, geeft aan dat een van de kaarten die de aansturing doet is doorgebrand. Het is ons tot nu toe niet gelukt om het systeem te repareren. We zijn momenteel bezig om een nieuw systeem te bouwen door een lokale specialist. De bedoeling is dat het totaal systeem, de lichten, de lichtbakken en de apparatuur vervangen wordt, zegt de verkeerskundige.

Het diensthoofd wijst ook op achterstallig onderhoud van wegmeubilair en wegmarkeringen, maar verzekert dat eraan wordt gewerkt om dit in te lopen, omdat het zeer belangrijk is voor de weggebruiker. Hij geeft verder aan dat er nog heel wat oude verkeerslichten voorkomen die storingen vertonen. “Wij zijn bezig met een integrale aanpak, al deze oude verkeerslichten moeten vervangen worden

Henk Wip is het Korps Politie Suriname (KPS) zeer erkentelijk dat zij te allen tijde, met name tijdens deze ongeregeldheden, paraat staat om het verkeer in goede banen te leiden. De functionaris doet een oproep op de weggebruikers om hun medewerking te verlenen. “Er is een voorrangssituatie die wordt aangeduid door verkeersborden, maar ik vraag ook om het accent te leggen op een stukje verkeersfatsoen.”

-Ministerie van Openbare Werken-