Koopkrachtversterking in juni met eigen besparing

25 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 mei 2021- President Chan Santokhi heeft op een regeringspersconferentie maandag aangekondigd dat de koopkrachtversterking in juni zal worden gegeven. Hoe deze eruit ziet is nog niet duidelijk. Deze week worden gesprekken met de vakbeweging afgerond. De koopkrachtversterking zal uit eigen besparingen worden gefinancierd. Hij deelde bij de evaluatie van 1 jaar verkiezing mee dat er hard is gewerkt en toonde een lijvig boekwerk met alles wat er tot nu toe is gerealiseerd

De president en vicepresident Ronnie Brunswijk somden verschillende projecten op die gerealiseerd zijn in de tien maanden. Zij benadrukten dat de situatie erger was dan ze hadden gedacht. Beiden vroegen om geduld en de ruimte om te kunnen reageren. Santokhi leverde kritiek op oppositionele partijen die volgens hem bezig zijn zaken te ensceneren. Hij wees erop dat het volk het beleid heeft afgewezen. De mensen moeten rustig wachten tot 2025 om een gooi te kunnen doen naar de regeermacht. De president beloofde dat de verlichting waar naar gesnakt wordt gaat komen.

Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is op technisch niveau overeenstemming bereikt. Er wordt gewerkt aan de voorwaarden die gesteld zijn om te komen tot de definitieve overeenkomst in juli. Binnenkort wordt zwart-op-wit gesteld dat er geen monetaire financiering meer zal plaatsvinden. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning en governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer zullen een intentieverklaring tekenen. Het IMF geeft voor een periode van drie jaar US$ 690 miljoen aan betalingsbalanssteun. De multilaterale instellingen doen daar nog ruim US$ 400 miljoen bovenop. Er zal meer dan US$ 1 miljard beschikbaar zijn om de economie op te krikken. De urgentiefase is voorbij. Nu is de stabiliteitsfase aangebroken.

Nog voordat de officiële samenwerking met het IMF wordt getekend, zal de koopkrachtversterking worden gegeven. Die ruimte is er nu nog. De president hoopt dat de vakbeweging overeenstemming bereikt over de koopkrachtversterking. Er is ook advies gevraagd van de Sociaal Economische Raad. Gedacht wordt aan het verruimen van belastingschijven. Ook moet nog besloten worden of voor de verlichting van de noden pakketten zullen worden verstrekt of geld wordt overgemaakt. Hij kondigde aan dat de aangehouden obligatie door zal gaan, want het gaat voornamelijk om aantrekken van ‘diaspora-kapitaal’.

De regering gaat de komende week de aangepaste begroting 2021 indienen bij De Nationale Assemblee. Afgesproken is dat het Herstelplan in juni wordt behandeld met de politieke beschouwingen en de behandeling van de begroting. De president gelooft in een goede toekomst en is ervan overtuigd dat in deze regeertermijn minstens 80% van de plannen gerealiseerd zal worden. Er is volgens de president ook een goed plan om de wisselkoers te beteugelen.