Regering blikt terug tijdens de persconferentie

24 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 24 mei 2021- De regering heeft op maandag 24 mei 2021 een terugblik gedaan op de afgelopen tien maanden. President Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele ministers zijn in dit kader tijdens een persconferentie op maandag 24 mei 2021 ingegaan op het beleid van de afgelopen tien maanden. De bedoeling was volgens het staatshoofd om een jaar na de verkiezing zoals beloofd verantwoording af te leggen aan het volk. Hij gaf aan dat er een ernstige financiële crisis en armoedevraagstuk werd aangetroffen en daarboven ook nog de Covid-19-crisis.

Wat er in de afgelopen tien maanden is gedaan en wat er gedaan zal worden is vervat in een boekwerk. Met strak financieel beleid, prudent en bezuinigingsbeleid, aanpak van corruptie is geprobeerd ‘landsfinanciën weer op spoor te krijgen. Er is na de machtsovername gewerkt aan een wederopbouwplan. Echter werd de regering daarna geconfronteerd met de werkelijke cijfers waarbij blijkt dat de schuld van Suriname 180% van het bruto binnenlands product is, terwijl dit internationaal gangbaar 60% moet zijn.

Volgens de president wilde de regering vanaf dag 1 de gedane beloftes invullen, maar zij moest eerst de complexe financiële situatie herstellen. De uitdaging was vooral dat de inkomsten van het land bevroren waren en salarissen niet betaald konden worden. Daarvoor moest er over herschikking van de schulden onderhandeld worden met schuldeisers. De Oppenheimer bondholders eisten dat eerst de stap werd gemaakt naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Behalve het vertrouwen van de bondholders en het IMF kreeg de regering ook het vertrouwen van de Wereldbank en de Internationale Ontwikkelingsbank (IDB). IMF zal Suriname in drie jaar met 680 miljoen US-dollar ondersteunen, terwijl de andere internationale financiële instituten ook erbij komen met mogelijk meer dan 400 miljoen US-dollar.

Zowel president Santokhi als vicepresident Brunswijk wees op de projecten die al zijn uitgevoerd en nog uitgevoerd zullen worden. Er is een Herstelplan dat uitgevoerd zal worden ter verbetering van de financieel-economische situatie en strakker onderzoek van corruptie door het Openbaar Ministerie. Met de vakbonden wordt er overleg gevoerd en de hoop is dat er voor eind deze maand overeenstemming met deze groepen wordt bereikt. Het staatshoofd verzekerde dat er in juni koopkrachtversterking maatregelen zullen worden getroffen voor de werkende klasse. De kwetsbaren onder de armoedegrens zullen de nodige ondersteuning krijgen. Dit alles zal voortkomen uit middelen waarvoor het volk in de afgelopen tien maanden de offers heeft gebracht door bezuinigingen en de buikriem strakker aan te halen. De maatregelen zullen goed voorbereid worden, zodat prijzen in de winkels niet ongebreideld worden aangepast of dat er een negatieve impact komt op de koersontwikkeling.

-Website-