Uitspraak Hoge Raad in cassatiezaak 19,5 miljoen euro verschoven

25 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 mei 2021- De uitspraak van de Hoge Raad, in de cassatiezaak van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname, is weer verschoven. De uitspraak zou vandaag, 25 mei 2021 zijn, maar is voor de tweede keer verschoven. Dit keer naar 6 juli bevestigd de advocaat van de Centrale Bank van Suriname, mr. Aroon Gonesh, zojuist aan de redactie van Waterkant.Net.

Het gaat om de uitspraak in het cassatieberoep van het Openbaar Ministerie, tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Op 24 december 2019 bepaalde de Rechtbank Noord-Holland dat Nederland de in beslag genomen 19,5 miljoen euro terug moet geven aan Suriname. Het Openbaar Ministerie ging op 7 januari 2020 in cassatie tegen dit vonnis.

In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter, in dt geval de Hoge Raad. Deze beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De uitspraak van deze raad zou op 23 maart jongstleden zijn, maar werd verschoven naar 25 mei 2021. Vandaag werd bekend dat er geen uitspraak is, maar dat deze is verschoven naar 6 juli 2021.

Op 2 februari 2021 concludeerde advocaat-generaal Spronken ook dat het strafvorderlijk beslag op het geldtransport van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname, terecht is opgeheven wegens staatsimmuniteit.