AANPASSING SWM-TARIEVEN OPKOMST

29 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 juli 2021- De regeringsraad moet nog een definitief besluit nemen over de verhoging van de watertarieven. Volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zijn er verschillende modellen gepresenteerd. Hij legt uit dat de invoering van deze verhogingen, gefaseerd zal plaatsvinden. In de eerste fase zal er gekeken worden naar de commerciële afnemers, daarna zullen de huishoudens aan de beurt komen.

Abiamofo maakte duidelijk dat de verhoging van de watertarieven  niet onvermijdelijk is. Volgens de recente informatie en cijfers wordt een kubieke water voor SRD 19 geproduceerd. Dit, terwijl de gemeenschap  SRD 3 betaalt voor een kubieke water. Door deze scheve verhouding kan de watermaatschappij zijn operationele kosten niet dekken.

 

-STVS Nieuwsredactie-