Rear Admiraal VS brengt werkbezoek aan minister Ramadhin

25 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 25 juli 2021- De Rear Admiraal van de Verenigde Staten (VS), Yvette Davids heeft recentelijk een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit bezoek stond in het teken van de schenking van een veldhospitaal aan het ministerie. Deze plechtigheid vond plaats op donderdag 22 juli in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de onderdirecteur Administratieve Diensten, Tania Sanrochman-Kioe A Sen MPA en Volksgezondheiddirecteur Rakesh Gajadhar Sukul.

Minister Ramadhin gaf aan dat het een eer is om de admiraal te mogen ontvangen op zijn secretariaat. Hij is dankbaar dat de relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten geresulteerd heeft in het doneren van een veldhospitaal. De minister benadrukte dat deze onmiddellijk in gebruik zal worden genomen. Met de komst van deze donatie kunnen er voorbereidingen getroffen worden mocht er een vierde Covid-19-golf uitbreken. Minister Ramadhin zegt uit te kijken naar een goede samenwerking met de Verenigde Staten, waarbij de relatie naar hogere hoogtes mag gaan, waar beide landen baat bij hebben.

Rear Admiraal Davids hoopt dat middels dit geschenk de Verenigde Staten haar toewijding aan de relatie met Suriname aantoont. Zij gaf aan dat het voor hen van enorm belang is om tijdens deze pandemie hulp te bieden waar nodig. Tevens is zij de mening toegedaan dat het veldhospitaal voor diverse doeleinden gebruik kan worden omdat het verplaatsbaar is.

Beide delegaties gingen ook in op enkele niet Covid-19 gerelateerde onderwerpen zoals malaria- en denguepreventie, communicatie met buurlanden bij het uitbreken van een ziekte, gezondheidsinfrastructuur en samenwerkingen met Niet Gouvernementele Organisaties.

Bron: -De Boodschap-