Regering geeft meer inhoud aan financial inclusion

31 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 31 juli 2021- De regering zet zich samen met de bankiersvereniging en BNETS in om meer Surinamers toegang te geven tot het bancaire systeem. Personen die in het bestand van Sociale Zaken voorkomen, kleine ondernemers en marktventers, maar in het bijzonder binnenlandbewoners zullen voortaan ook bankzaken kunnen doen. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zegt dat met dit project het verstrekken van voedselpakketten volledig zal komen weg te vallen.

Afgelopen woensdag is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de bankiersvereniging en de ministers van Financiën en Planning en SoZaVo. Dit vond plaats op het kabinet van de vicepresident. De samenwerking heeft als doel om meerdere cashpoints (ATM’s) op te zetten, waarbij ook personen in het achterland makkelijk toegang zullen hebben tot geld.

Kenneth Hendrison, directeur Banking Network Suriname (BNETS) noemt het een belangrijke stap om te gaan richting het verbeteren van het financieel landschap in Suriname.  Financial inclusion is een lang gekoesterde wens van haast elke regering. Dit stelt burgers in staat om effectief en efficiënt toegang te hebben tot het bancaire systeem. Rafiek Sheorajpanday, Hankrinbank directeur tevens lid van de bankiersvereniging geeft het volgende aan. Vandaag, zaterdag 31 juli wordt met de ingebruikname van een cashpoint te Guyaba het project gelanceerd.

-STVS Nieuwsredactie-