Wereldbank bereid Suriname te ondersteunen met Herstelplan

28 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 28 juli 2021-Ā De Wereldbank is bereid om Suriname te ondersteunen met de uitvoering van het Herstelplan. Ook zijn ze bereid om het land te helpen met de voorbereidingen. Er zal nog worden bekendgemaakt met welk bedrag de bank inkomt. Dit is het resultaat van de virtuele missie van de internationale bank in de periode 19 tot en met 23 juli. Deze missie, die vanwege de Covid-19-situatie virtueel is gehouden, is afgesloten met een evaluatievergadering met de minister van FinanciĆ«n en Planning, Armand Achaibersing, en zijn team.

De missie had een tweeledig doel. Ten eerste wilde de Wereldbank een goed beeld krijgen van de huidige macro-economische en fiscale situatie en vooruitzichten, en de voortgang van het Herstelplan. Ten tweede wilde men relevante beleidsgebieden identificeren die ondersteund kunnen worden door de Wereldbank. De ondersteuning zal geschieden via een zogenaamde Development Policy Loans (leningen voor ontwikkelingsbeleid). Zulke leningen worden verstrekt om hervormingen binnen het beleid uit te kunnen voeren en de financiering is in de vorm van begrotingssteun.

Tijdens de missie heeft het team van de Wereldbank gesprekken gevoerd met de ministers en staf van zeven ministeries, te weten: Financiƫn en Planning, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Natuurlijke Hulpbronnen, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Verder is gesproken met de governor en het management van de Centrale Bank van Suriname en de directeuren van het Planbureau, het Statistiekbureau, de Energie Autoriteit en het Bureau voor de Staatsschuld. Ook met de Bankiersvereniging, het Nationaal Coƶrdinatiecentrum voor Rampenbeheersing en de Deviezencommissie vonden er gesprekken plaats.

De Wereldbankdelegatie gaf aan dat er in alle openheid van gedachten is gewisseld met de diverse gesprekspartners. Zij heeft een goed beeld gekregen van de financieel-economische situatie, van de diverse beleidsgebieden en van de maatregelen die in het kader van het Herstelplan worden (of zullen worden) uitgevoerd. Verder heeft de delegatie ook diverse documenten ontvangen.

Afgesproken is dat de missie eerst intern verslag zal uitbrengen, waarbij er is gedacht aan ondersteuning via drie of vier beleidsclusters, die nader zullen worden uitgewerkt. Nadat de missie haar verslag intern heeft afgerond en de gebieden die ondersteund zullen worden nader heeft afgebakend, zullen deze zaken verder met Suriname worden uitgewerkt tot financiĆ«le ondersteuningsprogrammaā€™s.

Tegen die tijd is de verwachting dat de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook formeel is gesloten. Het zal de eerste keer zijn dat Suriname een Development Policy Loan met de Wereldbank zal uitvoeren, meldt Financiƫn en Planning in een persbericht.

De missie van de Wereldbank stond onder leiding van de Senior Country Economist, Jozef Draaisma. Naast hem bestond de missie uit specialisten uit de Financiƫle Sector, de Publieke Sector, de Private Sector en Olie en Gas. De directeur van het directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiƫn en Planning, Iris Sandel, was de counterpart voor deze missie.