Julariastraat gerehabiliteerd door burgerinitiatief

11 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Tijdens een ceremoniĆ«le her ingebruikname van de Julariastraat, zijstraatĀ  Gongrijpstraat, in Paramaribo Noord heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) enkele specifieke zaken naar voren gebracht. De bewindsman zei dat Suriname nog te kampen heeft met een financiĆ«le crisis, daarom deed hij een oproep op de samenleving een handje mee te helpen met de infrastructurele werken. De OW-minister voerde op donderdag 05 augustus 2021 ook aan dat vanwege het initiatief van de buurtbewoners de ondersteuning van het OW-ministerie onmiddellijk is toegezegd bij het rehabiliteren van de straat.

Raul Soekhlal, de trekker van dit project benadrukte dat de Julariastraat met een lengte van 90 meters al jaren in een zeer slechte staat verkeerde. Bewoners van deze straat besloten uiteindelijk zelf het initiatief te nemen en in te komen om het straatje te bestraten. Het OW-ministerie heeft na overleg de bewoners gebruikte straattegels beschikbaar gesteld. Ook is het ministerie ingekomen met een deel van het baanzand dat nodig was. De bewoners zijn eveneens voorzien van de technische kennis, begeleiding en materieel, onder leiding van Naraindath Sitaram, coƶrdinator afdeling Wegen sectie Paramaribo. De bewoners hebben bijgedragen met arbeid en het aanschaffen van base course en trottoirbanden. Echter is de samenwerking tussen de buurtbewoners productief en goed te noemen dat leidde tot een vlotte aanpak om de rehabilitatie binnen afzienbare tijd succesvol uit te kunnen voeren.

De buurtbewoners zijn Harold Djasmadi en Clyde Sostrojoedo bijzonder dankbaar voor de buitengewone ondersteuning die zij hebben aangeboden. Zowel de trekkers van het project als de buurtbewoners van de Julariastraat en zijwegen zijn OW-minister Nurmohamed zeer erkentelijk voor de verleende medewerking. De straat heeft nu een breedte van 5 meters die degelijk voldoet aan de behoefte van deze specifieke straat en kijken uit naar de verdere ontwikkelingen die het ministerie zal realiseren. ā€œIk heb de totale Surinaamse gemeenschap opgeroepen door burgerparticipatie een steentje bij te dragen. Daarom stel ik dit zeer op prijs dat jullie in deze moeilijke tijden zelf hebben willen inkomen om het probleem van de straat op te lossen. Namens het ministerie van Openbare Werken feliciteer ik jullie met de mooie veilige weg en hoop dat andere buurten dit zien en overnemen. Wij zullen kijken als overheid hoe wij onze bijdrage kunnen leverenā€, zo sprak OW-minister Nurmohamed de bewoners toe.

-Ministerie van Openbare Werken-Ā